Velká jména současného umění

Již více než 20 let prezentujeme velká jména české i slovenské umělecké scény.
Vedle již známých a respektovaných osobností dáváme prostor také kvalitním a slibným autorům mladších generací.

Aktuální výstava

Připravujeme pro Vás 7 – 8 výstav ročně.
Informace o aktuální výstavě naleznete v sekci Program.

Zastoupení umělci

Vybíráme pro Vás to nejlepší ze současného umění.
Kromě prověřených „jmen“ pro Vás objevujeme také kvalitní nastupující autory s vysokým potenciálem do budoucna.

Spolupráce

MAGNA potřebuje pro svou činnost nejen donátory a podporovatele, ale i přátele, kteří mají prostě umění rádi.
Jsme tu pro širokou veřejnost a společnou spoluprací se můžeme vzájemně podpořit. O spolupráci, která se může hodit i Vám si přečtěte zde.

prezentujeme špičkové obrazy, sochy i sklo

AKTUÁLNÍ VYBRANÁ DÍLA

Pavla NIKITINA – 23.2.22

 plast, dřevo
r. 2022,
      dílo vystavováno v rámci přehlídky                   českého umění Česká sezóna v                               Drážďanech (Německo),                  dostupné do konce roku po ukončení
další plánované výstavy díla v Paříži

Michal Gabriel – Jezdec

bronz
                  240 x 260 x 150 cm                     Dílo opakovaně vystavováno ve veřejném prostoru v rámci ČR, mimo jiné Praha, Liberec, Grandhotel Pupp Karlovy Vary nebo naposledy v rezervaci divokých koní a zubrů v Milovicích

Michael Rittstein – Rodina

 olej, plátno
120 x 110
r. 1974,
dílo opakovaně vystavováno a reprodukováno PRODÁNO

 

Stefan Milkov – Anděl a vejce

bronz
výška 55 cm PRODÁNO

Václav Krůček – Liner

r. 2021,
84×69 cm PRODÁNO

PRÁVĚ VYSTAVUJEME – od 27.3.2023

     Karel Štědrý     
„Od soumraku do úsvitu“

Karel Štědrý / "Od soumraku do úsvitu"

Termín vernisáže: 27. 3. 2023 v 18.00
Výstava potrvá do 7. 5. 2023

Výstava probíhá v Galerii MAGNA v Ostravě.

Malíř Karel Štědrý patří k předním osobnostem generace, která na českou uměleckou scénu vstoupila v průběhu prvního desetiletí jednadvacátého století. Ve své tvorbě odráží zdánlivě protikladné zdroje. Všechna jeho díla jsou založená na geometrických vztazích a proporcích, ale zároveň neztrácejí spontánnost a odrážejí tak umělcovu osobnost, v jehož tvorbě se prolíná rozum a cit, určitá askeze a hravost. Jejich vizuální vlídnost je – vedle promyšlené kompozice — výsledkem kombinování akrylových barev a pastelů. Jiné obrazy zase malíř vytváří výhradně pomocí černého, vlastnoručně připraveného uhlu. Mají v sobě řád i živelnost. Navzájem se obohacují, přebírají a rozvíjejí motivy, které jsou do nich vetknuty. Na obou polohách autorovy tvorby je potom postavena koncepce výstavy a její instalace. Samotný název výstavy pak odkazuje nejen na tento kontrast, ale také na autorův zájem o pop-kulturu (film Roberta Rodrigueze), kdy autor o svém díle sám říká:

„Umělci, stejně tak jako upíři, neúnavně hledají od soumraku do úsvitu potravu, kterou by nasytili svého tvůrčího démona.“

David Krňanský / "Inovace budoucnosti"

Termín vernisáže: 5. 12. 2022 v 18.00
Výstava trvala do 26. 3. 2023

Výstava probíhala v Galerii MAGNA v Ostravě.

David Krňanský se do povědomí veřejnosti dostal
v posledních letech jako multimediální umělec zabývající se kresbou, instalací, novými médii a instalacemi
ve veřejném prostoru, přesto však je především malířem, který ve svých dílech řeší základní problémy a výzvy malby.

Vyhýbá se konceptu a propojuje modernistickou vizualitu s vyabstrahovanou současností.

Pavel Baňka / "Mezi fotografií a malbou" Jan Mikulka / "Mezi malbou a fotografií"

Termín vernisáže: 26. 10. 2022 v 17.00
Výstava trvala do 15. 1. 2023

Výstava probíhala v Topičově salonu v Praze.

Fotograf Pavel Baňka a malíř Jan Mikulka se dohodli, že prozkoumají „malířskost“ ve fotografii a „fotografičnost“ v malbě. Partnerskou prezentaci pojali jako dvě autorské výstavy, které se na jednom místě noří vzájemně se do sebe. Stejně jako v jednom z Baňkových nových fotografických souborů Pronikání, vzniká i mezi oběma diametrálně odlišnými tvůrčími přístupy průnik v zájmu o umělecké postižení vztahů mezi skutečností a jejími obrazy.

Jan Mikulka se s významem fotografie pro svoji veristickou malbu nikdy netajil. Zároveň ji ale nedává na odiv a vyznít ji nechává především v jemnějších formálních vrstvách svých obrazů. Zejména v zátiších z posledních let, jež maluje podle vlastní fotografických předloh, nechává fotografií ovlivnit výstavbu prostoru a obrazových plánů. Spíše než ze sociokulturní role fotografie tak vychází z jejího vlivu vnímání skutečnosti, kdy se nám fotografické obrazy jeví jako „věrohodnější“ než realita sama. Jeho paradoxní vztah k abstraktním kvalitám v iluzivní malbě přitom akceleruje právě jeho partner Pavel Baňka. Ten své fotografie naopak v posledních třech letech začal odpoutávat od záchytných bodů v realitě a to až na hranu post-avantgardních ateliérových experimentů s geometrickými prvky a rotačními průniky. Tyto velkoformátové senzuální abstrakce pak vystavuje spolu s nově konstruovanými symetriemi, v nichž se krajiny a architektury mění v jakési fiktivní, mysteriózní prostory. Záznamy existujících míst se v nich rozpadají na sugestivní „obrazce“ cizího, fantastického světa s vlastními zákonitostmi.

Otto Placht / "SUPERFLUOUS"

Termín vernisáže: 5. 9. 2022 v 17.00
Výstava trvala do 23. 10. 2022

Výstava probíhala v Topičově salonu v Praze.

“Obrovský rozměr, nadbytek stromů, nadbytek energie, nadbytek barev, nadbytek forem,
nadbytek zvuků …
Nadbytek plození, rození, agrese i hluku … nadbytek života i přítomnost smrtí, nadbytek radosti
i smutku.
To je prales, kde skrývá se Amazonský kosmos v nadbytku duší , mýtů a vědomím propojený.
Mysl brání se zprvu té hojnosti otevřít, jakoby byla naučená omezovat se logikou sebeuvědomění
… ta hranice mizí v okamžiku překročení sebe sama
na astrální cestě k zákonům džungle.
Ve svých nadbytečných obrazech se spouštím
v šamanském tanci, v bolestném i blaženém stavu,
k vlastnímu smyslu hojnosti jako přirozeného principu tvoření.”

Otto PLACHT, 09/2022

 

Adam Szentpétery / "Geometrismy"

Termín vernisáže: 27. 6. 2022 v 18.00
Výstava trvala do 18. 9. 2022

Výstava probíhala v galerii MAGNA v Ostravě.

 Adam Szentpétery je jednou z nejdůležitějších osobností slovenské geometrické malby. Umělec ve svých dílech propojuje striktnost geometrického projevu s malířským rukopisem. Linie a plochy komponuje do vizuálně působivých maleb geometrické abstrakce. Do části svých děl také zapojuje iluzivní efekt třetího rozměru. Jeho tvorba má důležitý mezinárodní přesah a výrazným způsobem ovlivnila formování a podobu geometrické malby nejen na Slovensku, ale v posledních dvou desetiletích i v rámci středoevropského prostoru.

„U charakteristiky tvorby významného slovenského malíře Adama Szentpéteryho je nutné hned na počátku zdůraznit skutečnost, že budeme komunikovat ve vizuálním jazyku geometrie s výrazným malířským kódováním. Geometrie v průběhu 80. let 20. století se stává pro něj základní mateřskou deskou, na kterou umisťuje jednotlivé malířské výstupy a spojení. Linie, barva a plocha jsou základními stavebními kameny jeho obrazové soustavy. Přestože v průběhu desetiletí Szentpétery vybudoval na poli geometrické abstrakce nosný monolitní malířský program, který tvoří ojedinělý příspěvek do současného výtvarného jazyka u nás, přece jen zůstává solitérním zjevem v domácím prostředí …“

Vladimír Beskid

Petr NIKL / "Samovolnosti"

Termín vernisáže: 16. 5. 2022 v 18.00
Výstava trvala do 26. 6. 2022

Výstava probíhala v galerii MAGNA v Ostravě.

„Dlouhodobě se pokouším o různé typy automatických kreseb. Snažím se vyhnout úvahám, které by ovlivnily jejich tvarosloví. Častou překážkou se stává samotná ruka se svými návyky a omezeními. Poslední roky zkoumám, jaký má náhodnost vznikajících skvrn smysl a jak důležité je rozdmýchávání vlastní představivosti, když nepoužiji k vedení stopy ruku. Papír jako pijavici, která nekontrolovatelně šíří vylitou skvrnu, jsem poprvé použil před sedmi lety. Nasál jsem v Pekingu vůni tuše a přivezl si balík rýžového papíru. Na rozdíl od vodou hnaných pigmentů po kluzkých površích mě překvapilo organické rozrůstání nalitého inkoustu. Fascinuje mě tvarosloví, které se i při snaze jej ovlivnit stejně rozpustí jinak. Při této práci rozmáčím všechnu svou předběžnou vůli po konkrétních tvarech, stávám se spouštěčem stružek tuše, služebníkem tekutosti. Obrazce se mi jeví přesvědčivé a samostatné jen když nejsou řízeny žádnou předešlou vizí. Vznikají rychle při jednorázovém vylití a vysychání. Jsou záznamem času rozpíjení a nesnesou dodatečné úpravy. Nesmím si je v představách předem určit. Jinak se nevyjeví. Tekutost se mi vysměje. Skvrna zmrtví. Hlava kočky, kterou jsem neplánoval. Ryba, kterou jsem si nevysnil… Nejsou mými motivy, necítím k nim rukopisné autorství. Byl jsem jen při tom, při jejich růstu. Tím se mi zdají skutečnější. Svévolnost je diktát nezávislé vůle, je to volnost vůlí demonstrovaná. Zatímco samovolnost je svobodná i na vlastní vůli. Přihlížím vzniku stopy a vzdávám se chtění po volnosti. Jestliže si před zanecháním stopy řeknu: „Bude to květ“, vyroste mi pod rukou uvolněně zamyšlený květ. Jestliže si po zanechání stopy překvapen řeknu: „Vždyť je to květ“, bude to samorostlý opravdový květ. Květ, který mi vyrostl před očima. Pociťuji intenzivní vzruch z překvapení při vzniku mnou nedomýšlených obrazců. Co to znamená? Je to únava z vlastního myšlení? Snadnost sklizně nahodilých tvarů? Únik před sebou samým? Omámení přirozeným růstem? Další objevování Ameriky?
Prostá radost z představivosti? Nevím.“ PETR NIKL

Kurt GEBAUER/ "Džbán radosti"

Termín vernisáže: 5. 5. 2022 v 17.00
Výstava trvala do 31. 8. 2022

Výstava probíhala v Topičově salonu v Praze.

Prožili jsme a prožíváme těžké období – COVID vystřídala válka, jen pár set kilometrů od nás, a lehce tak můžeme opomíjet to, co již před mnoha set lety vcelku dokonale vystihl Samuel Butler svým výrokem:

„Všechny živé bytosti, kromě člověka, vědí, že smyslem života je radovat se z něj.“

Věřím, že mnoho z nás to vnitřně stále tak nějak cítí, a jsem velmi rád za kohokoliv, kdo svým životem, jednáním či dílem přispívá k přiblížení se této životní filosofii. Podobně, jak mi byl blízký můj přítel Oldřich Smutný, člen legendární UB 12, svým životním a uměleckým postojem, že člověk může přírodě konkurovat pouze v zobrazování krásy, je mi blízký můj přítel Kurt Gebauer, který je jednou z vzácných výjimek z Butlerova citátu. Radost ze života hledá, zobrazuje ji, nabízí a také se v poslední době angažuje při jakékoliv příležitosti, kdy ji může zachovat pro ostatní. Je třeba bojovat za každou událost či místo, které nám možnost radovat se ze života přináší a jedním z nich je také ikonické přírodní koupaliště Džbán, jehož budoucnost je v ohrožení.

Jiří Dobeš, galerie MAGNA

Kurt k tomu píše následující:

“Chodím plavat, kdy to jde a také kreslím, maluji, sochám vznášení nejen při plavání, ale i při pohledu na krajinu, kde je voda. V mém rodišti v Hradci nad Moravicí řeka Moravice v nádherném největším anglickém parku pod zámkem, kde se kdysi procházel i Beethoven. V Praze, kde jsem od už roku 1959, kdy jsem po kamenické škole přišel opravovat staré památky, je vodní nádrž Džbán na potoku, který teče do Divoké Šárky. Zázrak Džbán se stal za hlubokého totáče jednou z věcí, která se povedla. Je to pražské moře, kam chodili a chodí lidé, kteří nemohli nebo nemusí k moři. Po sametové revoluci nám tento poklad prodali do soukromých rukou, které nedávno chtěly změnu územního plánu, aby se tam mohlo stavět. Dvanáct tisíc podpisů petice a vedení města změnu zatím zastavilo, ale je třeba, abychom naše moře Džbán dostali zpět. V létě, kdy to jde, si na Džbán jdu zaplavat každý den. Co při tom zažívám, kreslím a maluji. Přijďte se podívat na pokusy zachytit něco ze Džbánu radosti a zachraňme ho nejen pro nás, ale i pro budoucí. Týká se to záchrany nejen Džbánu, ale v Praze i areálu Veleslavínského zámku, Dalejského údolí a dalších míst radosti z krajiny. V Ódě na radost Ludwiga van Beethovena, naší evropské hymně, má RADOST hlavní slovo.” KURT GEBAUER, 29.4.2022

Těšíme se na všechny v Topičově salonu v Praze již tento čtvrtek 5.5. od 17.00 do 20.00

… a neodpustíme si ještě jeden krátký citát Honoré de Balzaca: “Radost je dokonalost”
Přijďte se podívat na výstavu – radosti je v díle Kurta Gebauera na rozdávání.

Pavla NIKITINA / "5 MINUT"

Termín vernisáže: 11. 4. 2022 v 18.00
Výstava trvala do 15. 5. 2022

Výstava probíhala v galerii MAGNA v Ostravě.

Pavla Nikitina je mladá ukrajinská sochařka, která bude v letošním roce absolvovat v atelieru Michala Gabriela.  Již v listopadu loňského roku však získala v Kyjevě první cenu pro mladé ukrajinské umělce MUHi 2021 (prestižní ocenění, obdoba cen Jindřicha Chalupeckého) a v prosinci se stala jednou z finalistů PinchukArtCentre Prize 2022.

Díky této skutečnosti měla mít letos dvě výstavy v prestižních galeriích v Kyjevě na Ukrajině. Celý únor se věnovala nápadům a ve čtvrtek 24.2.2022, v den kdy začala válka, měla termín pro odevzdání návrhů ke schválení realizací jejích projektů. Stali jsme se tak svědky příběhu nerealizovaných plánů mladé sochařky na startu své kariéry napadených ruskou armádou.

Tyto výstavní projekty se budeme snažit realizovat v České republice, nicméně nyní nám s ohledem na současnou situaci na Ukrajině nedalo jinak, než se vrátit k jejímu projektu válečné 3D reportáže „5 minut“, který Pavla Nikitina zahájila již před pár lety.

PETR DUB / Čím více je předmět triviální,tím dražší je pro většinu svých stoupenců

Termín vernisáže: 28. 2. 2022 v 18.00
Výstava trvala do 10. 4. 2022

Výstava probíhala v galerii MAGNA v Ostravě.

Petr DUB (narozen 30. 12. 1976 v Praze) v roce 2012 zakončil doktorské studium na FaVU VUT v Brně autorskou publikací s názvem Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě. Ve vlastní umělecké tvorbě se věnuje především zkoumání kapacity současné malby, objektu, instalace a jejich vzájemných přesahů v architektuře či ve veřejném prostoru. Autorova diplomová práce s názvem UNFRAMED byla vybrána pro evropskou přehlídku Start Point a cyklus TRANSFORMERS mezi díla finalistů mezinárodní ceny The Sovereign European Art Prize pořádané Královskou nadací v Londýně pod záštitou aukční síně Christie‘s. Autor byl nominován na cenu Essl Art Award Cee a zařazen do cyklu Start Up organizovaného Galerií hlavního města Prahy. Je spoluzakladatelem fotografické platformy Studio Flusser a od roku 2018 vede na pražské Akademii výtvarných umění spolu s Markem Medunou jeden z malířských ateliérů. Realizoval desítky samostatných i společných výstav nejen ČR i v zahraničí a za své dílo, kterým je zastoupen ve významných sbírkách po celém světě, získal mnoho ocenění.

LUBOMÍR PŘIBYL / O prostoru

Termín vernisáže: 29. 11. 2021 v 18.00
Výstava trvala do 22. 2. 2021

Výstava probíhala v galerii MAGNA v Ostravě.

Lubomír Přibyl je na české výtvarné scéně solitérem, který nemá přímé předchůdce a svou důsledně monochromní tvorbou je blízký pouze některým členům skupiny Zero. Jak psal svého času již J. Valoch, výlučnost Lubomíra Přibyla spočívá i ve způsobu, jakým se důsledně
věnuje řešení autonomního výtvarného problému za použití nekonečných variant zvolených prostředků. Jeho dílo je vzácně vnitřně koherentní a ve srovnání
s domácím i zahraničním uměním nezaměnitelné. Bývá řazen k širšímu proudu „nové citlivosti“, který užívá jazyka geometrie, ale modifikuje ho a naplňuje novými významy.

Objevování nových estetických fenoménů a kvalit, které charakterizuje celou škálu geometrického umění v 60. letech, je u Lubomíra Přibyla spojeno s určitými
konceptuálními rysy a navozováním nových pojmových vztahů.

PAVEL BESTA / Jednotlivé příběhy

Termín vernisáže: 18. 10. 2021 v 18.00
Výstava trvala do 28. 11. 2021

Výstava probíhala v galerii MAGNA v Ostravě.

Připravili jsme pro Vás přehlídku tvorby Pavla BESTY, renomovaného malíře, který byl např. v roce 2001 oceněn za své dílo na Mezinárodním bienále současného umění v italské Florencii. Podstatnou část svého dětství a dospívání Pavel Besta prožil právě v Ostravě, kde se nyní tedy vrací představit své nejen poslední práce.

VÁCLAV MALINA / NÁVRATY k IMPRESI

Termín vernisáže: 6. 9. 2021 v 18.00
Výstava trvala do 17. 10. 2021

Výstava probíhala v galerii MAGNA v Ostravě.

Václav Malina se hned na začátku 80. let zařadil mezi nejdůležitější osobnosti českého umění, rozvíjející tehdy aktuální téma konceptuální reflexe přírody, aniž by však opustil malovaný obraz. Ve svých obrazech navazuje na tradici moderního kolorismu. Východiskem jeho tvorby je tedy krajinomalba, přičemž krajinu a přírodu vnímá jako součást univerzálního řádu. Ačkoliv mnohá jeho díla působí ryze nezobrazujícím dojmem, mají většinou základ v konkrétním prožitku krajiny a přírody, anebo v inspiraci zprostředkované literaturou (poezií) či hudbou. Lze v nich nalézat i rozměr duchovní a skrytou symboliku. 

Napětí mezi emocionálním, smyslovým prožitkem a racionalitou přístupu je přítomno ve všech jeho dílech. Václav Malina usiluje ve své tvorbě o propojení zažité a pochopené malířské tradice s novým konceptuálním přístupem. Tímto Malinovým výtvarným názorem, který se pohybuje na rozhraní klasické malířské citlivosti a konceptuálních strategií, se zabývali renomovaní historikové a teoretikové umění (V. Lahoda, J. Valoch, Z. Sedláček).

V posledních obrazech se znovu navrací ke krajinářským východiskům své tvorby jako možnému impulsu k dalšímu vývoji. Tuto sérii posledních Malinových prací tedy mohou nyní zhlédnout návštěvníci galerie MAGNA.

MICHAL GABRIEL / JEZDEC

Termín vernisáže: 07 2021
Výstava probíhá od 28. 6. 2021 dosud

Výstava probíhá v přírodní rezervaci divokých koní, zubrů a praturů v Milovicích ve středních Čechách.

V rezervaci v Milovicích bylo před začátkem prázdnin instalováno jezdecké sousoší Michala Gabriela. Ještě ráno si Jezdec „pózoval“ v Karlových Varech před Grandhotelem Pupp, aby již za cca 3 hodiny hledal své další umístění v rezervaci divokých koní.

Kurátorským záměrem je vyvolat intenzivní debatu o postavení a roli výstavních galerií v naší společnosti, které byly během koronakrize nesmyslně zavírány před návštěvníky. Autor samotný pak instalací jeho moderního sousoší do tohoto „pravěkého“ prostoru chce rozpoutat také diskusi a přemýšlení o vlivu rozvoje civilizace na svět zvířat a přírodu jako takovou, ale i ztracené „archaické pouto“ člověka a koně.

 ANOTACE k výstavě:

 „Nevěděli jsme ještě ani na jaře, zda má smysl plánovat výstavy pro lidi, kteří po velkou část roku nemohli výstavy navštěvovat, proto jsme radši připravili výstavu pro zvířata v přírodní rezervaci. Při přemýšlení o autorovi jsem měl od začátku naprosto jasno – Michal Gabriel se intenzivně zajímá o interakci živých zvířat s jeho sochami umístěnými v plenéru, ale také o jejich záchranu (od roku 1980 se výrazně angažoval při pomoci v záchraně chovu huculských koní na Janově hoře v Krkonoších).

I když sousoší bude stát uvnitř uzavřené obory, bude je možno pozorovat zdálky dalekohledy zpoza plotu nebo z již vybudovaných pozorovatelen. Instalace tak poskytne „ potěšení“ oběma stranám: divokým koním či praturům, ale také návštěvníkům rezervace, zvířata však budou mít symbolickou „komunikační přednost“.“

Autor anotace: Jiří Dobeš, galerie MAGNA

JAN PIŠTĚK / Z JINÉHO SVĚTA

Termín vernisáže: 20. 5. mezi 15.00 – 19.00
Výstava trvala od 3. 5. 2020 do 11. 7. 2021

Výstava probíhala v Galerii MAGNA v Ostravě.

Jan Pištěk je výrazným představitelem generace umělců, kteří se objevili na výtvarné scéně koncem 80. let a jejich význam a přínos českému umění přetrval do dnešních dní.

Na výstavě mohou diváci zhlédnout nejen autorovu volnou tvorbu z posledních let, jejíž reprezentativní průřez je aktuálně k vidění také v právě probíhající rozsáhlé samostatné výstavě autora v Čáslavi, ale také úplně poslední díla, která zatím nebyla nikde prezentována.

Svou tvorbou se od prvopočátku pokouší zachytit rozpor, ale zároveň i styčné body mezi reálným zobrazením světa a abstrakcí, jež má v dějinách české malby mnoho významných představitelů, kteří se snažili podělit s divákem o své vidění světa. Ať již představitelé abstraktního expresionismu, nebo lyrické abstrakce, všichni vnímali abstrakci jako základnu pro svůj originální výraz. Nejinak je tomu v současné tvorbě Jan Pištěka, jehož aktuální odklon od figurativní polohy mu umožňuje nevázat se na konkrétní budoucí formu obrazu, který vzniká tak trochu mimo jeho kontrolu, rozum i vědomí. Absence figurativní znakovosti, systému i pravidel mu přináší možnost plně soustředit svou energii a citlivost na cestu k odhalování tušeného řádu věcí.

Původní autorovo přání „prostě si pořádně čistě zamalovat“ tak přechází v meditativní ceremonii, při níž se autor nechává volně inspirovat prvotním výjevem uloženým kdesi hluboko v jeho podvědomí. Výjevem, o němž je skálopevně přesvědčen, že jej někde zažil, viděl nebo jen cítil. Postupně spřádá síť amorfních tvarů, světla, pocitů a energií ve své pavučině snů a převádí tak na plátno onu známou či tušenou zkušenost s touhou dozvědět se něco nejen o ní, ale možná i o sobě samém.

Zda se jedná o jakousi antropologickou pouť při níž se autor vydává z nulové výchozí pozice do vlastní duše, kosmologickou inspiraci nebo o spirituální prožitek při cítění řádu věcí vesmírných a jejich cest od prapočátků, se možná hned tak nedozvíme. Důležité ale je, že díky této inspiraci vznikají nová díla autora, která jsou výjimečná a nadčasová a jako taková mají velkou šanci zapsat se do dějin nejen české malby, tak jako například obrazy Františka Kupky, která přišla na svět po „Klávesech piana“, kterými nadobro opustil svou původní tvorbu.

Autor anotace: Jiří Dobeš, galerie MAGNA

JIŘÍ DAVID / KRTCI SEROU NA ROZPTYLOVÉ LOUČKY

Termín vernisáže: 19. 5. mezi 15.00 – 19.00
Výstava trvala od 19. 5. 2020 do 30. 9. 2021

Výstava probíhala v Topičově salonu v Praze.

Davidovy kódy:

Stěží bychom u nás hledali umělce, který je současně tak osobní i politický, jako je Jiří David. Jeho umělecký a občanský projev se od sebe nedá oddělit a vše je u něho zároveň výbušné a nepředvídatelné i hluboce prožívané a založené na osobním přesvědčení o správnosti i nutnosti konkrétního činu nebo díla.

Tvorba Jiřího Davida je v českém prostředí ojedinělá, protože artefakt v ní není cílem, ale formou komunikace, ve které jsou zakódované zprávy o politice a dějinách nebo lidské tělesnosti a sexualitě, ale především o samotném umění a osobě umělce. Přitom se Davidovy obrazy, sochy, objekty nebo instalace nedají chytit do povrchních kategorií angažovaného nebo politického či humanistického a vůbec jakéhokoli jiného umění s přívlastkem. Unikají teoretickým škatulkám, zavedeným žánrům i interpretačním schématům a jejich hlavní metodou je transgrese každé zdánlivé jistoty v tomto stále nejistějším světě.

Davidova díla vracejí úder politické i každé jiné banalitě plovoucí v našem digitálně globalizovaném prostoru a virtuální realitě. Spočívají v umělecké sebereferenci, která je současně sebezpytem. Také proto se některá témata, kompozice a postupy neustále vracejí, jako například dějiny obecné, národní i ryze osobní a rodinné. V každém zobrazení politického symbolu se přitom současně objevují nepolitické významy i sama prázdnota politiky. A právě z této prázdnoty se paradoxně rodí svobodné umělecké gesto, které je vždy ústředním bodem umění Jiřího Davida.

Jiří Přibáň (text vychází z úvodu ke knize Jiřího Davida: Vizuály, vydané v roce 2021 vlastním nákladem autora)

PETR KVÍČALA / KVÍČALA FOR IKEA

Termín vernisáže: s ohledem na vládní opatření byla výstava zahájena bez vernisáže

Výstava byla prodloužena a trvala
od 11. 1. 2021 do 16. 4. 2021

Výstava probíhala v Topičově salonu v Praze.

Odkaz na virtuální prohlídku ZDE:

https://my.matterport.com/show/?m=vLHYUj36prP

Začalo to ubrouskem. Ubrouskem s vlnovkami, který byl součástí prostírání při pozdní večeři u Petra Kvíčaly. „To není Kvíčala, ale IKEA“, odpoví se smíchem umělcova žena dřív, než se stačím zeptat. Rešerše na internetu ukázala, že vlnovky na ubrousku jsou dílem britské designérky, jejíž některé další práce vykazují vizuální afinitu s Kvíčalovými obrazy. Shodneme se minimálně na tom, že globální řetězce zaměstnávají rozhodně víc a lepších právníků, než si může dovolit profesor umělecké školy z Brna. U vaječného koňaku nás ale napadlo řešení situace: stačí přece ten ubrousek signovat! Tímto triviálním trikem obrátit věc ve svůj prospěch, neboť apropriace působí jako kyselina na vážnost a váženost umělecké originality, protože ji s přesně dávkovanou ironií staví na hlavu. U stolu rychle klíčí rozhodnutí, že nezůstane jenom u podepsaného ubrousku, ale vznikne nová série obrazů nazvaná KVÍČALA FOR IKEA a bude se tak jmenovat i celá výstava. Marketing korporací již dlouho pracuje se zapojením umělců do svých kampaní, za všechny stačí připomenout notoricky známý příklad lahví vodky. V současnosti je však stále populárnější zapojení umělců a designerů formou „collabu“, tedy spolupráce, ze které vzniká limitovaná série produktů. V případě výstavy KVÍČALA FOR IKEA je tedy nejpřesnější hovořit o formátu „guerilla collabu“.

Ondřej Chrobák, zkráceno

MICHAL GABRIEL / SOCHA JE VŠÍM

Termín vernisáže: 5.10. v 17.00
Výstava trvala od 5. 10. 2020 do 8. 1. 2021

Výstava probíhala v Topičově salonu v Praze.

Odkaz na virtuální prohlídku ZDE:

https://my.matterport.com/show/?m=kAFzTEuK9wp

Michal Gabriel už více než tři desetiletí naplňuje výtvarný svět svým sochařským dílem. Výstava „Socha je vším“ však není retrospektivou, ale hravou bilancí dosavadní tvorby při příležitosti letošních šedesátých narozenin. Prolínají se v ní nejstarší ikonická díla s méně známými sochami a objekty a vstupují do kontextu s nejsoučasnější tvůrčí polohou. V Gabrielově pojetí je socha vším, nikde nezačíná ani nekončí, prostupuje časem v dílech započatých před řadou let a dokončovaných v okamžiku, kdy znovu vyvstává jejich aktuálnost. Časová neohraničenost přináší také prolnutí tvůrčích postupů od těch nejtradičnějších, bytostně sochařských, až po experimenty s materiálem, barvou, strukturou a digitálními nástroji. Důležitou složkou v rovině tématu je v rámci autorova zaměření všudypřítomná figurální tvorba, která na této výstavě kulminuje v souboru portrétů kolegů ze skupiny Tvrdohlaví. Toto uskupení na začátku devadesátých let zásadním způsobem formovalo české výtvarné prostředí i přes krátké společné působení. S odstupem let, kdy se její bývalí členové prosadili spíše jako solitéři, se tedy téměř kompletní skupina na Gabrielově výstavě symbolicky ocitá opět u jednoho stolu. Sleduje ji pohled Václava Havla a obklopuje svět soch plný květin, bytostí zvířat a věcí, jež jsou skutečností, symbolem, zprávou, touhou i jejím naplněním.

Lucie Pangrácová

INVESTUJTE DO KRÁSY A TRVALÉ HODNOTY

BUDUJEME SBÍRKY UMĚNÍ

Profesionálně budovaná sbírka umění je zárukou dobré investice pro dobu nejistoty. Již 20 let realizujeme výstavy nejvýraznějších umělců, proto si můžete udělat jasnou představu, jak kvalitní byl, je a bude náš výběr. Pomůžeme Vám vybrat z portfolia kvalitních a ceněných autorů ať již u nás vystavujících nebo námi přímo zastoupených, případně zajistíme získání díla jiného autora z dalších „zdrojů“. Spolupracujeme s nejvýznamnějšími galeriemi, aukčními domy a znalci umění.

NAPSALI A ŘEKLI O NÁS

Magna v médiích

Pavla Nikitina – „5 minut“     

Pavla Nikitina teprve ukončuje svá studia
v atelieru Michala Gabriela, přesto má za sebou několik významných ocenění a výstav. Reportáž České televize o jejím projektu „5 minut“ vystaveném v naší galerii si prohlédněte …

ZDE

Petr Písařík v Galerii MAGNA.

Po pražském Rudolfinu vybral a instaloval své obrazy a objekty přímo pro prostory naší galerie. Link na reportáž České televize najdete …

ZDE

Jiří David – Stíny Giacomettiho     

Jiří David, významný představitel české výtvarné scény a spoluzakladatel umělecké skupiny Tvrdohlaví vyfotografoval na výstavě Alberta Giacomettiho stíny jeho soch, které vystavil v galerii MAGNA. Reportáž České televize si prohlédněte …

ZDE

Jiří David – Stíny Giacomettiho     

Jiří David, významný představitel české výtvarné scény a spoluzakladatel umělecké skupiny Tvrdohlaví vyfotografoval na výstavě Alberta Giacomettiho stíny jeho soch, které vystavil v galerii MAGNA. Vysílání Českého rozhlasu si poslechněte …

ZDE

PASTA ONER v Sotheby´s.

Průkopník českého graffiti a street artu, dnes malíř a tvůrce objektů, slaví 40. narozeniny několika výstavami. Ta první proběhla v ostravské galerii MAGNA, kde představil svá streetartová plátna.

Celý článek ZDE

Jiří Surůvka děkuje v MAGNĚ.

Ostravský výtvarník a pedagog Jiří Surůvka děkuje sběratelům. A to formou výstavy, kterou přivezl do Bruselu a pak do ostravské galerie Magna. Link na reportáž České televize naleznete …

ZDE

Kurt Gebauer a cena Jantar.

Autor byl nominován za více svých uměleckých aktivit. V roce 2017 zaujal odbornou porotu svou výstavou v galerii MAGNA.

Odkaz na celý článek.

Jiří Sopko v MAGNĚ.

Výstavu Jiřího Sopka, výrazného představitele domácí figurální malby připravila ostravská galerie MAGNA. Odkaz na celý článek na NOVINKY.cz …

ZDE

MAGNA vystaví díla
Jiřího Načeradského.

Jeho díla jsou vystavena v prestižních českých i zahraničních galeriích (NG, GHMP, Galerie Středočeského kraje, Centre Georges Pompidou v Paříži …). Odkaz na celý článek …

ZDE 

ADRESA

Galerie MAGNA, z. s.
Bieblova 3
702 00 Ostrava

OTEVÍRACÍ HODINY

Úterý – Čtvrtek:    10:00 – 12:00
                                14:00 – 17:00
Pátek:                     10:00 – 12:00

… nebo po telefonické dohodě
na tel. 774 276 848

CHCI ZASÍLAT
POZVÁNKY NA VERNISÁŽE