pRÁVĚ VYSTAVUJEME – od 14.9.2020

MICHAL ŠKAPA STRUKTURY

MICHAL ŠKAPA aka TRON - STRUKTURY

Termín vernisáže: 14. 9. v 18.00
Výstava potrvá do 18. 10. 2020

Michal Škapa je jedním z nejvýraznějších autorů spojených s českou graffiti scénou, jehož kvality potvrzuje i skutečnost, že se postupně dokázal prosadit i v běžném galerijním provozu.

Účastnil se zásadních oborových prezentací, reprezentoval Českou republiku na EXPO 2010 v Šanghaji a realizoval množství výstav v prestižních galeriích. Jeho realizace jsou umístěny po celé republice, jedna z nich na 350 m dlouhé protihlukové zdi bezprostředně sousedí s přistávací dráhou letiště Václava Havla a vítá všechny návštěvníky České republiky už z dálky.

V Ostravě svá díla představí autor vůbec poprvé a k vidění bude menší “průřez” jeho cykly včetně ukázky posledních prací, které již získaly množství pozitivních ohlasů mezi odbornou veřejností i v médiích po jejich prezentaci na výstavě POLIS v Praze.

MICHAL GABRIEL - SOCHA JE VŠÍM

Termín vernisáže: 5.10. v 17.00
Výstava potrvá od 5. 10. 2020 do 28. 10. 2020

Výstava probíhá v Topičově salonu v Praze.

Michal Gabriel už více než tři desetiletí naplňuje výtvarný svět svým sochařským dílem. Výstava „Socha je vším“ však není retrospektivou, ale hravou bilancí dosavadní tvorby při příležitosti letošních šedesátých narozenin. Prolínají se v ní nejstarší ikonická díla s méně známými sochami  a objekty a vstupují do kontextu s nejsoučasnější tvůrčí polohou. V Gabrielově pojetí je socha vším, nikde nezačíná ani nekončí, prostupuje časem v dílech započatých před řadou let a dokončovaných v okamžiku, kdy znovu vyvstává jejich aktuálnost. Časová neohraničenost přináší také prolnutí tvůrčích postupů od těch nejtradičnějších, bytostně sochařských, až po experimenty s materiálem, barvou, strukturou a digitálními nástroji. Důležitou složkou v rovině tématu je v rámci autorova zaměření všudypřítomná figurální tvorba, která na této výstavě kulminuje v souboru portrétů kolegů ze skupiny Tvrdohlaví. Toto uskupení na začátku devadesátých let zásadním způsobem formovalo české výtvarné prostředí i přes krátké společné působení. S odstupem let, kdy se její bývalí členové prosadili spíše jako solitéři, se tedy téměř kompletní skupina na Gabrielově výstavě symbolicky ocitá opět u jednoho stolu. Sleduje ji pohled Václava Havla a obklopuje svět soch plný květin, bytostí zvířat a věcí, jež jsou skutečností, symbolem, zprávou, touhou i jejím naplněním.

Lucie Pangrácová

Výstavy v roce 2019 a 2020

14. 1. – 10. 3. 2019 Otto Placht / GUERREROS

V galerii MAGNA se již podruhé představí významný český umělec, “malíř džungle” Otto Placht. Po naší výstavě jeho práci zhlédnou
také návštěvníci velkých výstav v Limě a v Havaně. Jeho “anatomičtí” bojovníci z džungle jsou jiným nahlédnutím do autorovy tvorby.

11. 3. – 21. 4. 2019 Jiří Surůvka / “Mým sběratelům”

Nejen v Ostravě známý výtvarník, performer a pedagog Jiří Surůvka poděkoval sběratelům. A to formou výstavy, kterou přivezl
do Bruselu a pak do ostravské galerie Magna.
Událost zdokumentovala Česká televize (link na reportáž naleznete na stránce Home v sekci Magna v médiích).

23. 4. – 2. 6. 2019 Petr Písařík / … byl jsem tady PISI

Autora, který na konci loňského roku realizoval velkolepou výstavu
v Galerii Rudolfinum v Praze asi není třeba představovat. Návštěvníci měli příležitost zhlédnout zajímavý autorsky pojatý „konvolut“ věcí připravených speciálně pro výstavu v galerii Magna. Instalaci výstavy navštívila Česká televize (link na reportáž naleznete na stránce Home v sekci Magna v médiích).

3. 6. – 14. 7. 2019 PASTA ONER / “PLAN B”

Průkopník českého graffiti a street artu, dnes malíř a tvůrce objektů, slaví letos 40. narozeniny několika výstavami v prestižních galeriích. Ta první proběhla v ostravské galerii MAGNA, kde představil plátna inspirovaná jeho streetartovou tvorbou, následovaly výstavy
v Alšově jihočeské galerii, účast na Letním výtvarném salonu v Praze
v galerii KODL, své dílo představil také v prestižní londýnské aukční síni Sotheby´s a svůj program ukončí v bratislavské Danubianě.

16 .9. – 20. 10. 2019 Vladimír Véla / MAGNA

Výstavu obrazů výrazného a oceňovaného představitele
české abstraktní figurální malby Vladimíra Vély.

21. 10. – 1. 12. 2019 Jiří David / Stíny -Giacomettiho

Výstava výrazné osobnosti české výtvarné scény
Jiřího Davida.

Jiří David je současný český malíř, fotograf a umělec.

Je spoluzakladatelem umělecké skupiny Tvrdohlaví,
která vznikla v roce 1987.

Událost natočila Česká televize (link na reportáž naleznete na stránce Home v sekci Magna v médiích).

 

9. 12. – 12. 1. 2020 Miloslav Moucha / Duch lesa

Výstava výrazného představitele české i francouzské výtvarné scény Miloslava Mouchy – Duch lesa.

MILOSLAV MOUCHA (* 1942) je český umělec, který se paradoxně proslavil především v zahraničí. Je autodidakt hrdě se hlásící k této skutečnosti.

V roce 1968 emigroval do Francie a o šest let později v roce 1974 byl jmenován profesorem na École des Beaux Arts Besancon. Od roku 1990 žije a tvoří střídavě ve Francii a České republice. Na počátku jeho tvorby jsou preislerovské krajiny, poté jej zaujal koncept, který nahlédl po čase překonaným a dostal se „zpět“ ke klasické malbě. Těžištěm nejnovější tvorby jsou velkoformátové senzuální krajiny pohybující se mezi abstrakcí a skutečností, respektive vnitřní skutečností Šímovské tradice, s Mouchovským odvážným, citlivým a promyšleným užitím barvy.

20. 1. – 15. 3. 2020 Ivan Bukovský / Svědkové a proroci

IVAN BUKOVSKÝ (* 1949) je jedním z nejvýraznějších představitelů české “Nové figurace”, který získal mnohá (i mezinárodní) ocenění
a je zastoupen ve významných českých i zahraničních veřejných i soukromých sbírkách.

Naše výstava navazovala na jeho výstavu na Bratislavském hradě, která proběhla na přelomu roku a byla realizována v návaznosti na jím získané prestižní slovenské kulturní ocenění IKS (Identifikačný kód Slovenska). Na této výstavě byla jeho tvorba zastoupena částečně také cyklem “Svědkové a proroci”, kterou jsme v její plné šíři (jíž bratislavští návštěvníci nemohli zhlédnout) představili v naší galerii.

 

17. 3. – 24. 5. 2020 Evžen Šimera /
Vše co vidíme je již minulost, stále jsme trochu pozadu

Na této výstavě byl po delší době v Ostravě k vidění průřez autorovými experimentálními přístupy v malbě. Diváci tak mohli vidět v Ostravě poprvé vystavené práce z Šimerovy disertační série Duch látky, kdy se věnoval zachycování instantně proměněného skupenství barvy jejíž výsledkem byly pigmentové práce na papíře a série fotografií. Kromě již klasických geometrických variací na téma stékající barvy, kdy se autor pomocí své metody snaží o kontrolované stékání naředěné barvy po plátně, bylo představeno několik obrazů z nejnovější série, která je pevně postavena na tématu udržitelnosti, ekologie a poprvé tak autor svým obrazům dává do jisté míry aktivistické názvy. Celkově se tak výstava snažila divákům představit metody práce, které pozoruhodně propojují konceptuální přístup rehabilitované malby v “nultých letech” 21. století s novým materialismem současnosti.

25. 5. – 19. 7. 2020 Petr Kvíčala / GRAFFITI

Petr Kvíčala se pohybuje na umělecké scéně kontinuálně od osmdesátých let, vystavoval a vystavuje v předních uměleckých institucích a galeriích, vytvořil nepřehlédnutelné množství realizací   v architektuře, vede ateliér malby na brněnské FaVU, patří mu akademický titul profesor a své dosavadní „oeuvre“ shrnul (zatím)    v dvojici tlustých katalogů.

Letos se dožil šedesátky, čímž se dostal na začátek životní etapy s epitetem „žijící klasik“. K jeho jubileu se rozhodla galerie MAGNA realizovat jeho výstavu pod názvem Graffiti, byť Petr Kvíčala rozhodně není znám jako sprejer, chcete-li graffiťák, jak sugeruje titul výstavy. Speciálně pro prostory naší galerie připravil kolekci nových prací v konfrontaci s díly z osmdesátých let, které mají silnou “pojící” linku.

20. 7. – 13. 9. 2020 Tomáš Jetela / JANUS

Tomáš Jetela (absolvoval AVU – 2005 – 2011 ateliér malířství u prof. Michaela Rittsteina a ateliér grafiky u Jiřího Lindovského) je výrazným a originálním představitelem nastupující generace českého figurálního malířství.

V roce 2008 byl na studijním pobytu na Universidad Complutense  de Madrid ve Španělsku a ve stejném roce také získal ocenění      Arte emocion. Další významné ocenění získal v roce 2013, kdy         se stal vítězem Ceny kritiky za mladou malbu. Přes své mládí se jeho tvorba těší velkému zájmu a jeho dílo je již nyní zařazeno           v mnoha významných sbírkách.

 

ADRESA

Galerie MAGNA, z. s.
Bieblova 3
702 00 Ostrava

OTEVÍRACÍ HODINY

Úterý – Čtvrtek:    10:00 – 12:00
                                14:00 – 17:00
Pátek:                     10:00 – 12:00

… nebo po telefonické dohodě 
na tel. 774 276 848

CHCI ZASÍLAT
POZVÁNKY NA VERNISÁŽE