Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs4/galeriemagnacz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs4/galeriemagnacz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Program | Galerie Magna

prÁVĚ VYSTAVUJEME – od 22.04.2024

HAYEK

HAYEK

Termín vernisáže: 22. 04. 2024 v 18.00
Výstava potrvá do 25. 05. 2024

Výstava probíhá v Galerii MAGNA v Ostravě.

Když jsme s autorem probírali potenciální název jeho výstavy v galerii MAGNA, padaly samozřejmě nápady již mnohokrát využité na rozličné výstavy konkretistů a představitelů geometrického umění nebo op-artu, nicméně po velmi krátké rozmluvě jsme si řekli „vždyť on vlastně každý ví, co dělá Pavel Hayek, tak výstavu pojmenujeme prostě a jednoduše HAYEK“.

Tak možná přidáme jen pár slov legendárního Jiřího Valocha z jeho textu k brněnské výstavě v roce 1993:

„Pavel Hayek se v obrazech, grafikách a fotogramech soustřeďuje na vizuální materiál, který má blízko, který zároveň reflektuje jeho vztah k živé přírodě a k tomu, s čím přichází normálně do styku. Není to žádná výjimečnost modelů, ale jejich obyčejnost, všednost, na co chce upoutat pozornost. Důležité jsou pro něj právě ty předlohy, jejichž tvarové charakteristiky si při „normálním“, utilitárním kontaktu s nimi ani neuvědomujeme. To, co je pro tato Hayekova díla nejdůležitější, je bezpochyby jeho chápání obrazové plochy jako struktury sui generis. Žádnému elementu nejsou ostatní elementy podřízeny, všechny mají stejnou platnost, stejnou důležitost. Neexistuje žádná kompozice, celek je tvořen vzájemnými vztahy mezi jednotlivými prvky, kreré jsou náhodně rozložené po ploše. Tyto prvky nejsou nijak zpodobňovány, jsou to pouhé přesně zachycené obrysy či půdorysy, buď vyplněné černou barvou s bílými mezeramí nebo vymezené negativně jako bílé plochy s černými mezerami mezi nimi. Jsou to tedy přesně obkreslované prvky se všemi nepravidelnostmi a individuálními charakteristikami každého z nich.“

Michal Gabriel / "Velké téma, malé sochy"

Termín vernisáže: 11. 12. 2023 v 17.00
Výstava potrvá do 31. 12. 2023

Výstava probíhá v Galerii MAGNA v Ostravě.

Název výstavy jsme si záměrně „vypůjčili“ nebo spíše převzali z předcházejících 2 výstav, které v průběhu posledních 2 let autor zrealizoval v Praze v Nové síni.
Malé sochy, jejichž kurátorský výběr naší galerie vznikl po osobních návštěvách obou pražských výstav, jsou mnohdy jakési skici pro případné budoucí vytvoření soch v životních i nadživotních velikostech, které často již následně vznikly, některé pak prozatím čekají na svůj budoucí vznik, ať již v nezměněné nebo upravené formě.

Tyto bronzové malé sochy vznikly možná právě proto, že Michal Gabriel je zarytým zastáncem trvalých materiálů používaných na tvorbu soch, které zajišťují jejich přetrvání v čase a jak sám kdysi zmínil během našeho rozhovoru, velmi mu vadilo, když se model/skica k potenciální budoucí soše zpracovaná např. v sádře nebo jiném „neodolném“ materiálu, nedochovala, aby mohla dozrát v čase ke své realizaci. Jejich odlitím do bronzu autor zajistil nejen tuto trvalost, ale zároveň již vynaloženou práci na modelu/skice zhodnotil natolik, že vzniklo několik nových již „hotových“ soch, byť prozatím v menších rozměrech.

Karel Štědrý / "Od soumraku do úsvitu"

Termín vernisáže: 27. 3. 2023 v 18.00
Výstava potrvá do 7. 5. 2023

Výstava probíhá v Galerii MAGNA v Ostravě.

Malíř Karel Štědrý patří k předním osobnostem generace, která na českou uměleckou scénu vstoupila v průběhu prvního desetiletí jednadvacátého století. Ve své tvorbě odráží zdánlivě protikladné zdroje. Všechna jeho díla jsou založená na geometrických vztazích a proporcích, ale zároveň neztrácejí spontánnost a odrážejí tak umělcovu osobnost, v jehož tvorbě se prolíná rozum a cit, určitá askeze a hravost. Jejich vizuální vlídnost je – vedle promyšlené kompozice — výsledkem kombinování akrylových barev a pastelů. Jiné obrazy zase malíř vytváří výhradně pomocí černého, vlastnoručně připraveného uhlu. Mají v sobě řád i živelnost. Navzájem se obohacují, přebírají a rozvíjejí motivy, které jsou do nich vetknuty. Na obou polohách autorovy tvorby je potom postavena koncepce výstavy a její instalace. Samotný název výstavy pak odkazuje nejen na tento kontrast, ale také na autorův zájem o pop-kulturu (film Roberta Rodrigueze), kdy autor o svém díle sám říká:

„Umělci, stejně tak jako upíři, neúnavně hledají od soumraku do úsvitu potravu, kterou by nasytili svého tvůrčího démona.“

David Krňanský / "Inovace budoucnosti"

Termín vernisáže: 5. 12. 2022 v 18.00
Výstava potrvá do 5. 3. 2023

Výstava probíhá v Galerii MAGNA v Ostravě.

David Krňanský se do povědomí veřejnosti dostal
v posledních letech jako multimediální umělec zabývající se kresbou, instalací, novými médii a instalacemi
ve veřejném prostoru, přesto však je především malířem, který ve svých dílech řeší základní problémy a výzvy malby.

Vyhýbá se konceptu a propojuje modernistickou vizualitu s vyabstrahovanou současností.

Pavel Baňka / "Mezi fotografií a malbou" Jan Mikulka / "Mezi malbou a fotografií"

Termín vernisáže: 26. 10. 2022 v 17.00
Výstava trvala do 15. 1. 2023

Výstava probíhala v Topičově salonu v Praze.

Fotograf Pavel Baňka a malíř Jan Mikulka se dohodli, že prozkoumají „malířskost“ ve fotografii a „fotografičnost“ v malbě. Partnerskou prezentaci pojali jako dvě autorské výstavy, které se na jednom místě noří vzájemně se do sebe. Stejně jako v jednom z Baňkových nových fotografických souborů Pronikání, vzniká i mezi oběma diametrálně odlišnými tvůrčími přístupy průnik v zájmu o umělecké postižení vztahů mezi skutečností a jejími obrazy.

Jan Mikulka se s významem fotografie pro svoji veristickou malbu nikdy netajil. Zároveň ji ale nedává na odiv a vyznít ji nechává především v jemnějších formálních vrstvách svých obrazů. Zejména v zátiších z posledních let, jež maluje podle vlastní fotografických předloh, nechává fotografií ovlivnit výstavbu prostoru a obrazových plánů. Spíše než ze sociokulturní role fotografie tak vychází z jejího vlivu vnímání skutečnosti, kdy se nám fotografické obrazy jeví jako „věrohodnější“ než realita sama. Jeho paradoxní vztah k abstraktním kvalitám v iluzivní malbě přitom akceleruje právě jeho partner Pavel Baňka. Ten své fotografie naopak v posledních třech letech začal odpoutávat od záchytných bodů v realitě a to až na hranu post-avantgardních ateliérových experimentů s geometrickými prvky a rotačními průniky. Tyto velkoformátové senzuální abstrakce pak vystavuje spolu s nově konstruovanými symetriemi, v nichž se krajiny a architektury mění v jakési fiktivní, mysteriózní prostory. Záznamy existujících míst se v nich rozpadají na sugestivní „obrazce“ cizího, fantastického světa s vlastními zákonitostmi.

Otto Placht / "SUPERFLUOUS"

Termín vernisáže: 5. 9. 2022 v 17.00
Výstava trvala do 23. 10. 2022

Výstava probíhala v Topičově salonu v Praze.

“Obrovský rozměr, nadbytek stromů, nadbytek energie, nadbytek barev, nadbytek forem,
nadbytek zvuků …
Nadbytek plození, rození, agrese i hluku … nadbytek života i přítomnost smrtí, nadbytek radosti
i smutku.
To je prales, kde skrývá se Amazonský kosmos v nadbytku duší , mýtů a vědomím propojený.
Mysl brání se zprvu té hojnosti otevřít, jakoby byla naučená omezovat se logikou sebeuvědomění
… ta hranice mizí v okamžiku překročení sebe sama
na astrální cestě k zákonům džungle.
Ve svých nadbytečných obrazech se spouštím
v šamanském tanci, v bolestném i blaženém stavu,
k vlastnímu smyslu hojnosti jako přirozeného principu tvoření.”

Otto PLACHT, 09/2022

 

Adam Szentpétery / "Geometrismy"

Termín vernisáže: 27. 6. 2022 v 18.00
Výstava trvala do 18. 9. 2022

Výstava probíhala v galerii MAGNA v Ostravě.

 Adam Szentpétery je jednou z nejdůležitějších osobností slovenské geometrické malby. Umělec ve svých dílech propojuje striktnost geometrického projevu s malířským rukopisem. Linie a plochy komponuje do vizuálně působivých maleb geometrické abstrakce. Do části svých děl také zapojuje iluzivní efekt třetího rozměru. Jeho tvorba má důležitý mezinárodní přesah a výrazným způsobem ovlivnila formování a podobu geometrické malby nejen na Slovensku, ale v posledních dvou desetiletích i v rámci středoevropského prostoru.

„U charakteristiky tvorby významného slovenského malíře Adama Szentpéteryho je nutné hned na počátku zdůraznit skutečnost, že budeme komunikovat ve vizuálním jazyku geometrie s výrazným malířským kódováním. Geometrie v průběhu 80. let 20. století se stává pro něj základní mateřskou deskou, na kterou umisťuje jednotlivé malířské výstupy a spojení. Linie, barva a plocha jsou základními stavebními kameny jeho obrazové soustavy. Přestože v průběhu desetiletí Szentpétery vybudoval na poli geometrické abstrakce nosný monolitní malířský program, který tvoří ojedinělý příspěvek do současného výtvarného jazyka u nás, přece jen zůstává solitérním zjevem v domácím prostředí …“

Vladimír Beskid

Petr NIKL / "Samovolnosti"

Termín vernisáže: 16. 5. 2022 v 18.00
Výstava trvala do 26. 6. 2022

Výstava probíhala v galerii MAGNA v Ostravě.

„Dlouhodobě se pokouším o různé typy automatických kreseb. Snažím se vyhnout úvahám, které by ovlivnily jejich tvarosloví. Častou překážkou se stává samotná ruka se svými návyky a omezeními. Poslední roky zkoumám, jaký má náhodnost vznikajících skvrn smysl a jak důležité je rozdmýchávání vlastní představivosti, když nepoužiji k vedení stopy ruku. Papír jako pijavici, která nekontrolovatelně šíří vylitou skvrnu, jsem poprvé použil před sedmi lety. Nasál jsem v Pekingu vůni tuše a přivezl si balík rýžového papíru. Na rozdíl od vodou hnaných pigmentů po kluzkých površích mě překvapilo organické rozrůstání nalitého inkoustu. Fascinuje mě tvarosloví, které se i při snaze jej ovlivnit stejně rozpustí jinak. Při této práci rozmáčím všechnu svou předběžnou vůli po konkrétních tvarech, stávám se spouštěčem stružek tuše, služebníkem tekutosti. Obrazce se mi jeví přesvědčivé a samostatné jen když nejsou řízeny žádnou předešlou vizí. Vznikají rychle při jednorázovém vylití a vysychání. Jsou záznamem času rozpíjení a nesnesou dodatečné úpravy. Nesmím si je v představách předem určit. Jinak se nevyjeví. Tekutost se mi vysměje. Skvrna zmrtví. Hlava kočky, kterou jsem neplánoval. Ryba, kterou jsem si nevysnil… Nejsou mými motivy, necítím k nim rukopisné autorství. Byl jsem jen při tom, při jejich růstu. Tím se mi zdají skutečnější. Svévolnost je diktát nezávislé vůle, je to volnost vůlí demonstrovaná. Zatímco samovolnost je svobodná i na vlastní vůli. Přihlížím vzniku stopy a vzdávám se chtění po volnosti. Jestliže si před zanecháním stopy řeknu: „Bude to květ“, vyroste mi pod rukou uvolněně zamyšlený květ. Jestliže si po zanechání stopy překvapen řeknu: „Vždyť je to květ“, bude to samorostlý opravdový květ. Květ, který mi vyrostl před očima. Pociťuji intenzivní vzruch z překvapení při vzniku mnou nedomýšlených obrazců. Co to znamená? Je to únava z vlastního myšlení? Snadnost sklizně nahodilých tvarů? Únik před sebou samým? Omámení přirozeným růstem? Další objevování Ameriky?
Prostá radost z představivosti? Nevím.“ PETR NIKL

Kurt GEBAUER/ "Džbán radosti"

Termín vernisáže: 5. 5. 2022 v 17.00
Výstava trvala do 31. 8. 2022

Výstava probíhala v Topičově salonu v Praze.

Prožili jsme a prožíváme těžké období – COVID vystřídala válka, jen pár set kilometrů od nás, a lehce tak můžeme opomíjet to, co již před mnoha set lety vcelku dokonale vystihl Samuel Butler svým výrokem:

„Všechny živé bytosti, kromě člověka, vědí, že smyslem života je radovat se z něj.“

Věřím, že mnoho z nás to vnitřně stále tak nějak cítí, a jsem velmi rád za kohokoliv, kdo svým životem, jednáním či dílem přispívá k přiblížení se této životní filosofii. Podobně, jak mi byl blízký můj přítel Oldřich Smutný, člen legendární UB 12, svým životním a uměleckým postojem, že člověk může přírodě konkurovat pouze v zobrazování krásy, je mi blízký můj přítel Kurt Gebauer, který je jednou z vzácných výjimek z Butlerova citátu. Radost ze života hledá, zobrazuje ji, nabízí a také se v poslední době angažuje při jakékoliv příležitosti, kdy ji může zachovat pro ostatní. Je třeba bojovat za každou událost či místo, které nám možnost radovat se ze života přináší a jedním z nich je také ikonické přírodní koupaliště Džbán, jehož budoucnost je v ohrožení. 

Jiří Dobeš, galerie MAGNA

Kurt k tomu píše následující:

“Chodím plavat, kdy to jde a také kreslím, maluji, sochám vznášení nejen při plavání, ale i při pohledu na krajinu, kde je voda. V mém rodišti v Hradci nad Moravicí řeka Moravice v nádherném největším anglickém parku pod zámkem, kde se kdysi procházel i Beethoven. V Praze, kde jsem od už roku 1959, kdy jsem po kamenické škole přišel opravovat staré památky, je vodní nádrž Džbán na potoku, který teče do Divoké Šárky. Zázrak Džbán se stal za hlubokého totáče jednou z věcí, která se povedla. Je to pražské moře, kam chodili a chodí lidé, kteří nemohli nebo nemusí k moři. Po sametové revoluci nám tento poklad prodali do soukromých rukou, které nedávno chtěly změnu územního plánu, aby se tam mohlo stavět. Dvanáct tisíc podpisů petice a vedení města změnu zatím zastavilo, ale je třeba, abychom naše moře Džbán dostali zpět. V létě, kdy to jde, si na Džbán jdu zaplavat každý den. Co při tom zažívám, kreslím a maluji. Přijďte se podívat na pokusy zachytit něco ze Džbánu radosti a zachraňme ho nejen pro nás, ale i pro budoucí. Týká se to záchrany nejen Džbánu, ale v Praze i areálu Veleslavínského zámku, Dalejského údolí a dalších míst radosti z krajiny. V Ódě na radost Ludwiga van Beethovena, naší evropské hymně, má RADOST hlavní slovo.” KURT GEBAUER, 29.4.2022

Těšíme se na všechny v Topičově salonu v Praze již tento čtvrtek 5.5. od 17.00 do 20.00

… a neodpustíme si ještě jeden krátký citát Honoré de Balzaca: “Radost je dokonalost”
Přijďte se podívat na výstavu – radosti je v díle Kurta Gebauera na rozdávání.

Pavla NIKITINA / "5 MINUT"

Termín vernisáže: 11. 4. 2022 v 18.00
Výstava trvala do 15. 5. 2022

Výstava probíhala v galerii MAGNA v Ostravě.

Pavla Nikitina je mladá ukrajinská sochařka, která bude v letošním roce absolvovat v atelieru Michala Gabriela.  Již v listopadu loňského roku však získala v Kyjevě první cenu pro mladé ukrajinské umělce MUHi 2021 (prestižní ocenění, obdoba cen Jindřicha Chalupeckého) a v prosinci se stala jednou z finalistů PinchukArtCentre Prize 2022.

Díky této skutečnosti měla mít letos dvě výstavy v prestižních galeriích v Kyjevě na Ukrajině. Celý únor se věnovala nápadům a ve čtvrtek 24.2.2022, v den kdy začala válka, měla termín pro odevzdání návrhů ke schválení realizací jejích projektů. Stali jsme se tak svědky příběhu nerealizovaných plánů mladé sochařky na startu své kariéry napadených ruskou armádou.

Tyto výstavní projekty se budeme snažit realizovat v České republice, nicméně nyní nám s ohledem na současnou situaci na Ukrajině nedalo jinak, než se vrátit k jejímu projektu válečné 3D reportáže „5 minut“, který Pavla Nikitina zahájila již před pár lety.

PETR DUB / Čím více je předmět triviální,tím dražší je pro většinu svých stoupenců

Termín vernisáže: 28. 2. 2022 v 18.00
Výstava trvala do 10. 4. 2022

Výstava probíhala v galerii MAGNA v Ostravě.

Petr DUB (narozen 30. 12. 1976 v Praze) v roce 2012 zakončil doktorské studium na FaVU VUT v Brně autorskou publikací s názvem Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě. Ve vlastní umělecké tvorbě se věnuje především zkoumání kapacity současné malby, objektu, instalace a jejich vzájemných přesahů v architektuře či ve veřejném prostoru. Autorova diplomová práce s názvem UNFRAMED byla vybrána pro evropskou přehlídku Start Point a cyklus TRANSFORMERS mezi díla finalistů mezinárodní ceny The Sovereign European Art Prize pořádané Královskou nadací v Londýně pod záštitou aukční síně Christie‘s. Autor byl nominován na cenu Essl Art Award Cee a zařazen do cyklu Start Up organizovaného Galerií hlavního města Prahy. Je spoluzakladatelem fotografické platformy Studio Flusser a od roku 2018 vede na pražské Akademii výtvarných umění spolu s Markem Medunou jeden z malířských ateliérů. Realizoval desítky samostatných i společných výstav nejen ČR i v zahraničí a za své dílo, kterým je zastoupen ve významných sbírkách po celém světě, získal mnoho ocenění.

LUBOMÍR PŘIBYL / O prostoru

Termín vernisáže: 29. 11. 2021 v 18.00
Výstava trvala do 22. 2. 2022

Výstava probíhala v galerii MAGNA v Ostravě.

Lubomír Přibyl je na české výtvarné scéně solitérem, který nemá přímé předchůdce a svou důsledně monochromní tvorbou je blízký pouze některým členům skupiny Zero. Jak psal svého času již J. Valoch, výlučnost Lubomíra Přibyla spočívá i ve způsobu, jakým se důsledně
věnuje řešení autonomního výtvarného problému za použití nekonečných variant zvolených prostředků. Jeho dílo je vzácně vnitřně koherentní a ve srovnání
s domácím i zahraničním uměním nezaměnitelné. Bývá řazen k širšímu proudu „nové citlivosti“, který užívá jazyka geometrie, ale modifikuje ho a naplňuje novými významy.

Objevování nových estetických fenoménů a kvalit, které charakterizuje celou škálu geometrického umění v 60. letech, je u Lubomíra Přibyla spojeno s určitými
konceptuálními rysy a navozováním nových pojmových vztahů.

PAVEL BESTA / Jednotlivé příběhy

Termín vernisáže: 18. 10. 2021 v 18.00
Výstava trvala do 28. 11. 2021

Výstava probíhala v galerii MAGNA v Ostravě.

Připravili jsme pro Vás přehlídku tvorby Pavla BESTY, renomovaného malíře, který byl např. v roce 2001 oceněn za své dílo na Mezinárodním bienále současného umění v italské Florencii. Podstatnou část svého dětství a dospívání Pavel Besta prožil právě v Ostravě, kde se nyní tedy vrací představit své nejen poslední práce.

VÁCLAV MALINA / NÁVRATY k IMPRESI

Termín vernisáže: 6. 9. 2021 v 18.00
Výstava trvala do 17. 10. 2021

Výstava probíhala v galerii MAGNA v Ostravě.

Václav Malina se hned na začátku 80. let zařadil mezi nejdůležitější osobnosti českého umění, rozvíjející tehdy aktuální téma konceptuální reflexe přírody, aniž by však opustil malovaný obraz. Ve svých obrazech navazuje na tradici moderního kolorismu. Východiskem jeho tvorby je tedy krajinomalba, přičemž krajinu a přírodu vnímá jako součást univerzálního řádu. Ačkoliv mnohá jeho díla působí ryze nezobrazujícím dojmem, mají většinou základ v konkrétním prožitku krajiny a přírody, anebo v inspiraci zprostředkované literaturou (poezií) či hudbou. Lze v nich nalézat i rozměr duchovní a skrytou symboliku. 

Napětí mezi emocionálním, smyslovým prožitkem a racionalitou přístupu je přítomno ve všech jeho dílech. Václav Malina usiluje ve své tvorbě o propojení zažité a pochopené malířské tradice s novým konceptuálním přístupem. Tímto Malinovým výtvarným názorem, který se pohybuje na rozhraní klasické malířské citlivosti a konceptuálních strategií, se zabývali renomovaní historikové a teoretikové umění (V. Lahoda, J. Valoch, Z. Sedláček).

V posledních obrazech se znovu navrací ke krajinářským východiskům své tvorby jako možnému impulsu k dalšímu vývoji. Tuto sérii posledních Malinových prací tedy mohou nyní zhlédnout návštěvníci galerie MAGNA.

MICHAL GABRIEL / JEZDEC

Termín vernisáže: 07 2021
Výstava potrvá od 28. 6. 2021 – 31. 3. 2022

Výstava probíhá v přírodní rezervaci divokých koní, zubrů a praturů v Milovicích ve středních Čechách.

V rezervaci v Milovicích bylo před začátkem prázdnin instalováno jezdecké sousoší Michala Gabriela. Ještě ráno si Jezdec „pózoval“ v Karlových Varech před Grandhotelem Pupp, aby již za cca 3 hodiny hledal své další umístění v rezervaci divokých koní.

Kurátorským záměrem je vyvolat intenzivní debatu o postavení a roli výstavních galerií v naší společnosti, které byly během koronakrize nesmyslně zavírány před návštěvníky. Autor samotný pak instalací jeho moderního sousoší do tohoto „pravěkého“ prostoru chce rozpoutat také diskusi a přemýšlení o vlivu rozvoje civilizace na svět zvířat a přírodu jako takovou, ale i ztracené „archaické pouto“ člověka a koně.

 ANOTACE k výstavě:

 „Nevěděli jsme ještě ani na jaře, zda má smysl plánovat výstavy pro lidi, kteří po velkou část roku nemohli výstavy navštěvovat, proto jsme radši připravili výstavu pro zvířata v přírodní rezervaci. Při přemýšlení o autorovi jsem měl od začátku naprosto jasno – Michal Gabriel se intenzivně zajímá o interakci živých zvířat s jeho sochami umístěnými v plenéru, ale také o jejich záchranu (od roku 1980 se výrazně angažoval při pomoci v záchraně chovu huculských koní na Janově hoře v Krkonoších).

I když sousoší bude stát uvnitř uzavřené obory, bude je možno pozorovat zdálky dalekohledy zpoza plotu nebo z již vybudovaných pozorovatelen. Instalace tak poskytne „ potěšení“ oběma stranám: divokým koním či praturům, ale také návštěvníkům rezervace, zvířata však budou mít symbolickou „komunikační přednost“.“

Autor anotace: Jiří Dobeš, galerie MAGNA

JAN PIŠTĚK / Z JINÉHO SVĚTA

Termín vernisáže: 20. 5. mezi 15.00 – 19.00
Výstava trvala od 3. 5. 2020 do 11. 7. 2021

Výstava probíhala v Galerii MAGNA v Ostravě.

Jan Pištěk je výrazným představitelem generace umělců, kteří se objevili na výtvarné scéně koncem 80. let a jejich význam a přínos českému umění přetrval do dnešních dní.

Na výstavě mohou diváci zhlédnout nejen autorovu volnou tvorbu z posledních let, jejíž reprezentativní průřez je aktuálně k vidění také v právě probíhající rozsáhlé samostatné výstavě autora v Čáslavi, ale také úplně poslední díla, která zatím nebyla nikde prezentována.

Svou tvorbou se od prvopočátku pokouší zachytit rozpor, ale zároveň i styčné body mezi reálným zobrazením světa a abstrakcí, jež má v dějinách české malby mnoho významných představitelů, kteří se snažili podělit s divákem o své vidění světa. Ať již představitelé abstraktního expresionismu, nebo lyrické abstrakce, všichni vnímali abstrakci jako základnu pro svůj originální výraz. Nejinak je tomu v současné tvorbě Jan Pištěka, jehož aktuální odklon od figurativní polohy mu umožňuje nevázat se na konkrétní budoucí formu obrazu, který vzniká tak trochu mimo jeho kontrolu, rozum i vědomí. Absence figurativní znakovosti, systému i pravidel mu přináší možnost plně soustředit svou energii a citlivost na cestu k odhalování tušeného řádu věcí.

Původní autorovo přání „prostě si pořádně čistě zamalovat“ tak přechází v meditativní ceremonii, při níž se autor nechává volně inspirovat prvotním výjevem uloženým kdesi hluboko v jeho podvědomí. Výjevem, o němž je skálopevně přesvědčen, že jej někde zažil, viděl nebo jen cítil. Postupně spřádá síť amorfních tvarů, světla, pocitů a energií ve své pavučině snů a převádí tak na plátno onu známou či tušenou zkušenost s touhou dozvědět se něco nejen o ní, ale možná i o sobě samém.

Zda se jedná o jakousi antropologickou pouť při níž se autor vydává z nulové výchozí pozice do vlastní duše, kosmologickou inspiraci nebo o spirituální prožitek při cítění řádu věcí vesmírných a jejich cest od prapočátků, se možná hned tak nedozvíme. Důležité ale je, že díky této inspiraci vznikají nová díla autora, která jsou výjimečná a nadčasová a jako taková mají velkou šanci zapsat se do dějin nejen české malby, tak jako například obrazy Františka Kupky, která přišla na svět po „Klávesech piana“, kterými nadobro opustil svou původní tvorbu.

Autor anotace: Jiří Dobeš, galerie MAGNA

JIŘÍ DAVID / KRTCI SEROU NA ROZPTYLOVÉ LOUČKY

Termín vernisáže: 19. 5. mezi 15.00 – 19.00
Výstava trvala od 19. 5. 2020 do 20. 8. 2021

Výstava probíhala v Topičově salonu v Praze.

Davidovy kódy:

Stěží bychom u nás hledali umělce, který je současně tak osobní i politický, jako je Jiří David. Jeho umělecký a občanský projev se od sebe nedá oddělit a vše je u něho zároveň výbušné a nepředvídatelné i hluboce prožívané a založené na osobním přesvědčení o správnosti i nutnosti konkrétního činu nebo díla.

Tvorba Jiřího Davida je v českém prostředí ojedinělá, protože artefakt v ní není cílem, ale formou komunikace, ve které jsou zakódované zprávy o politice a dějinách nebo lidské tělesnosti a sexualitě, ale především o samotném umění a osobě umělce. Přitom se Davidovy obrazy, sochy, objekty nebo instalace nedají chytit do povrchních kategorií angažovaného nebo politického či humanistického a vůbec jakéhokoli jiného umění s přívlastkem. Unikají teoretickým škatulkám, zavedeným žánrům i interpretačním schématům a jejich hlavní metodou je transgrese každé zdánlivé jistoty v tomto stále nejistějším světě.

Davidova díla vracejí úder politické i každé jiné banalitě plovoucí v našem digitálně globalizovaném prostoru a virtuální realitě. Spočívají v umělecké sebereferenci, která je současně sebezpytem. Také proto se některá témata, kompozice a postupy neustále vracejí, jako například dějiny obecné, národní i ryze osobní a rodinné. V každém zobrazení politického symbolu se přitom současně objevují nepolitické významy i sama prázdnota politiky. A právě z této prázdnoty se paradoxně rodí svobodné umělecké gesto, které je vždy ústředním bodem umění Jiřího Davida.

Jiří Přibáň (text vychází z úvodu ke knize Jiřího Davida: Vizuály, vydané v roce 2021 vlastním nákladem autora)

SALON MAGNA 2021 I

Termín vernisáže: s ohledem na vládní omezení byla výstava zahájena bez vernisáže
Výstava trvala od 11. 1. 2021 do 28. 2. 2021

Výstava probíhala virtuálně

S ohledem na vládní opatření a omezení vstupu do galerií jsme se rozhodli zrealizovat virtuální výstavu Salon Magna 2021 I. Na výstavě jsou k vidění díla autorů, kteří u nás v posledních letech vystavovali. Výstava je svým způsobem také jakýmsi symbolickým ukončením „výročního období“ 2000 – 2020. V případě zájmu o výstavu nás kontaktujte, zašleme Vám fotodokumentaci výstavy a  v případě zpracování virtuální prohlídky této výstavy také odkaz na ni.  

 

PETR KVÍČALA / KVÍČALA FOR IKEA

Termín vernisáže: s ohledem na vládní opatření byla výstava zahájena bez vernisáže

Výstava byla prodloužena a trvala
od 11. 1. 2021 do 16. 4. 2021

Výstava probíhala v Topičově salonu v Praze.

Odkaz na virtuální prohlídku ZDE:

https://my.matterport.com/show/?m=vLHYUj36prP

Začalo to ubrouskem. Ubrouskem s vlnovkami, který byl součástí prostírání při pozdní večeři u Petra Kvíčaly. „To není Kvíčala, ale IKEA“, odpoví se smíchem umělcova žena dřív, než se stačím zeptat. Rešerše na internetu ukázala, že vlnovky na ubrousku jsou dílem britské designérky, jejíž některé další práce vykazují vizuální afinitu s Kvíčalovými obrazy. Shodneme se minimálně na tom, že globální řetězce zaměstnávají rozhodně víc a lepších právníků, než si může dovolit profesor umělecké školy z Brna. U vaječného koňaku nás ale napadlo řešení situace: stačí přece ten ubrousek signovat! Tímto triviálním trikem obrátit věc ve svůj prospěch, neboť apropriace působí jako kyselina na vážnost a váženost umělecké originality, protože ji s přesně dávkovanou ironií staví na hlavu. U stolu rychle klíčí rozhodnutí, že nezůstane jenom u podepsaného ubrousku, ale vznikne nová série obrazů nazvaná KVÍČALA FOR IKEA a bude se tak jmenovat i celá výstava. Marketing korporací již dlouho pracuje se zapojením umělců do svých kampaní, za všechny stačí připomenout notoricky známý příklad lahví vodky. V současnosti je však stále populárnější zapojení umělců a designerů formou „collabu“, tedy spolupráce, ze které vzniká limitovaná série produktů. V případě výstavy KVÍČALA FOR IKEA je tedy nejpřesnější hovořit o formátu „guerilla collabu“.

Ondřej Chrobák, zkráceno

SALON MAGNA 2021 II

Termín vernisáže: s ohledem na vládní omezení byla výstava zahájena bez vernisáže
Výstava trvala od 1. 3. 2021 do 11. 4. 2021

Výstava probíhala virtuálně

S ohledem na vládní opatření a omezení vstupu do galerií jsme se rozhodli zrealizovat virtuální výstavu Salon Magna 2021 II. Na výstavě jsou k vidění díla autorů, kteří u nás v posledních letech vystavovali. Výstava je svým způsobem také jakýmsi symbolickým ukončením „výročního období“ 2000 – 2020. V případě zájmu o výstavu nás kontaktujte, zašleme Vám fotodokumentaci výstavy a  v případě zpracování virtuální prohlídky této výstavy také odkaz na ni.  

 

 

SALON MAGNA 2021 III

Termín vernisáže: s ohledem na vládní omezení byla výstava zahájena bez vernisáže
Výstava trvala od 12. 4. 2021 do zahájení první individuální výstavy v r. 2021

Výstava probíhala virtuálně

S ohledem na vládní opatření a omezení vstupu do galerií jsme se rozhodli zrealizovat virtuální výstavu Salon Magna 2021 III. Na výstavě jsou k vidění díla autorů, kteří u nás v posledních letech vystavovali. Výstava je svým způsobem také jakýmsi symbolickým ukončením „výročního období“ 2000 – 2020. V případě zájmu o výstavu nás kontaktujte, zašleme Vám fotodokumentaci výstavy a  v případě zpracování virtuální prohlídky této výstavy také odkaz na ni.  

 

 

VYSTAVOVALI  jsme od 5.10.2000 do 8.1.2021

           MICHAL GABRIEL            SOCHA JE VŠÍM

MICHAL GABRIEL / SOCHA JE VŠÍM

Termín vernisáže: 5.10. v 17.00
Výstava trvala od 5. 10. 2020 do 8. 1. 2021

Výstava probíhala v Topičově salonu v Praze.

Odkaz na virtuální prohlídku zde:

https://my.matterport.com/show/?m=kAFzTEuK9wp

Michal Gabriel už více než tři desetiletí naplňuje výtvarný svět svým sochařským dílem. Výstava „Socha je vším“ však není retrospektivou, ale hravou bilancí dosavadní tvorby při příležitosti letošních šedesátých narozenin. Prolínají se v ní nejstarší ikonická díla s méně známými sochami a objekty a vstupují do kontextu s nejsoučasnější tvůrčí polohou. V Gabrielově pojetí je socha vším, nikde nezačíná ani nekončí, prostupuje časem v dílech započatých před řadou let a dokončovaných v okamžiku, kdy znovu vyvstává jejich aktuálnost. Časová neohraničenost přináší také prolnutí tvůrčích postupů od těch nejtradičnějších, bytostně sochařských, až po experimenty s materiálem, barvou, strukturou a digitálními nástroji. Důležitou složkou v rovině tématu je v rámci autorova zaměření všudypřítomná figurální tvorba, která na této výstavě kulminuje v souboru portrétů kolegů ze skupiny Tvrdohlaví. Toto uskupení na začátku devadesátých let zásadním způsobem formovalo české výtvarné prostředí i přes krátké společné působení. S odstupem let, kdy se její bývalí členové prosadili spíše jako solitéři, se tedy téměř kompletní skupina na Gabrielově výstavě symbolicky ocitá opět u jednoho stolu. Sleduje ji pohled Václava Havla a obklopuje svět soch plný květin, bytostí zvířat a věcí, jež jsou skutečností, symbolem, zprávou, touhou i jejím naplněním.

Lucie Pangrácová, zkráceno (celý text níže)

SALON MAGNA 2020 I

Termín vernisáže: s ohledem na vládní omezení byla výstava 
                                 zahájena bez vernisáže
Výstava trvala od 9. 11. 2020 do 6. 12. 2020

Výstava probíhala virtuálně

S ohledem na vládní opatření a omezení vstupu do galerií jsme se rozhodli zrealizovat virtuální výstavu Salon Magna 2020 I.                Na výstavě jsou k vidění díla autorů, kteří u nás v posledních letech vystavovali. Výstava je svým způsobem také jakýmsi symbolickým ukončením „výročního období“ 2000 – 2020. V případě zájmu            o výstavu nás kontaktujte, zašleme Vám fotodokumentaci výstavy a  v případě zpracování virtuální prohlídky této výstavy také odkaz     na ni.

SALON MAGNA 2020 II

Termín vernisáže: s ohledem na vládní omezení byla výstava zahájena bez vernisáže
Výstava trvala od 14. 12. 2020 do 10. 1. 2021

Výstava probíhala virtuálně

S ohledem na vládní opatření a omezení vstupu do galerií jsme se rozhodli zrealizovat virtuální výstavu Salon Magna 2020 II. Na výstavě jsou k vidění díla autorů, kteří u nás v posledních letech vystavovali. Výstava je svým způsobem také jakýmsi symbolickým ukončením „výročního období“ 2000 – 2020. V případě zájmu o výstavu nás kontaktujte, zašleme Vám fotodokumentaci výstavy a  v případě zpracování virtuální prohlídky této výstavy také odkaz na ni.  

 

 

Výstavní program v roce 2024 realizujeme za podpory 
společností www.Expandit.academy, www.cheersbox.cz a www.cokobanka.cz

Výstavy v roce 2019 a 2020

14. 1. – 10. 3. 2019 Otto Placht / GUERREROS

V galerii MAGNA se již podruhé představil významný český umělec, „malíř džungle“ Otto Placht. Po naší výstavě jeho práci zhlédnou
také návštěvníci velkých výstav v Limě a v Havaně. Jeho „anatomičtí“ bojovníci z džungle jsou jiným nahlédnutím do autorovy tvorby.

11. 3. – 21. 4. 2019 Jiří Surůvka / “Mým sběratelům”

Nejen v Ostravě známý výtvarník, performer a pedagog Jiří Surůvka poděkoval sběratelům. A to formou výstavy, kterou přivezl
do Bruselu a pak do ostravské galerie Magna.
Událost zdokumentovala Česká televize (link na reportáž naleznete na stránce Home v sekci Magna v médiích).

23. 4. – 2. 6. 2019 Petr Písařík / … byl jsem tady PISI

Autora, který na konci loňského roku realizoval velkolepou výstavu
v Galerii Rudolfinum v Praze asi není třeba představovat. Návštěvníci měli příležitost zhlédnout zajímavý autorsky pojatý „konvolut“ věcí připravených speciálně pro výstavu v galerii Magna. Instalaci výstavy navštívila Česká televize (link na reportáž naleznete na stránce Home v sekci Magna v médiích).

3. 6. – 14. 7. 2019 PASTA ONER / “PLAN B”

Průkopník českého graffiti a street artu, dnes malíř a tvůrce objektů, oslavil 40. narozeniny několika výstavami v prestižních galeriích. Ta první proběhla v ostravské galerii MAGNA, kde představil plátna inspirovaná jeho streetartovou tvorbou, následovaly výstavy
v Alšově jihočeské galerii, účast na Letním výtvarném salonu v Praze
v galerii KODL, své dílo představil také v prestižní londýnské aukční síni Sotheby´s a svůj program ukončil v bratislavské Danubianě.

16 .9. – 20. 10. 2019 Vladimír Véla / MAGNA

Výstava obrazů výrazného a oceňovaného představitele
české abstraktní figurální malby Vladimíra Vély.

21. 10. – 1. 12. 2019 Jiří David / Stíny -Giacomettiho

Výstava výrazné osobnosti české výtvarné scény
Jiřího Davida.

Jiří David je současný český malíř, fotograf a umělec.

Je spoluzakladatelem umělecké skupiny Tvrdohlaví,
která vznikla v roce 1987.

Událost natočila Česká televize (link na reportáž naleznete na stránce Home v sekci Magna v médiích).

 

9. 12. – 12. 1. 2020 Miloslav Moucha / Duch lesa

Výstava výrazného představitele české i francouzské výtvarné scény Miloslava Mouchy – Duch lesa.

MILOSLAV MOUCHA (* 1942) je český umělec, který se paradoxně proslavil především v zahraničí. Je autodidakt hrdě se hlásící k této skutečnosti.

V roce 1968 emigroval do Francie a o šest let později v roce 1974 byl jmenován profesorem na École des Beaux Arts Besancon. Od roku 1990 žije a tvoří střídavě ve Francii a České republice. Na počátku jeho tvorby jsou preislerovské krajiny, poté jej zaujal koncept, který nahlédl po čase překonaným a dostal se „zpět“ ke klasické malbě. Těžištěm nejnovější tvorby jsou velkoformátové senzuální krajiny pohybující se mezi abstrakcí a skutečností, respektive vnitřní skutečností Šímovské tradice, s Mouchovským odvážným, citlivým a promyšleným užitím barvy.

20. 1. – 15. 3. 2020 Ivan Bukovský / Svědkové a proroci

IVAN BUKOVSKÝ (* 1949) je jedním z nejvýraznějších představitelů české „Nové figurace“, který získal mnohá (i mezinárodní) ocenění
a je zastoupen ve významných českých i zahraničních veřejných i soukromých sbírkách.

Naše výstava navazovala na jeho výstavu na Bratislavském hradě, která proběhla na přelomu roku a byla realizována v návaznosti na jím získané prestižní slovenské kulturní ocenění IKS (Identifikačný kód Slovenska). Na této výstavě byla jeho tvorba zastoupena částečně také cyklem „Svědkové a proroci“, kterou jsme v její plné šíři (jíž bratislavští návštěvníci nemohli zhlédnout) představili v naší galerii.

 

17. 3. – 24. 5. 2020 Evžen Šimera /
Vše co vidíme je již minulost, stále jsme trochu pozadu

Na této výstavě byl po delší době v Ostravě k vidění průřez autorovými experimentálními přístupy v malbě. Diváci tak mohli vidět v Ostravě poprvé vystavené práce z Šimerovy disertační série Duch látky, kdy se věnoval zachycování instantně proměněného skupenství barvy jejíž výsledkem byly pigmentové práce na papíře a série fotografií. Kromě již klasických geometrických variací na téma stékající barvy, kdy se autor pomocí své metody snaží o kontrolované stékání naředěné barvy po plátně, bylo představeno několik obrazů z nejnovější série, která je pevně postavena na tématu udržitelnosti, ekologie a poprvé tak autor svým obrazům dává do jisté míry aktivistické názvy. Celkově se tak výstava snažila divákům představit metody práce, které pozoruhodně propojují konceptuální přístup rehabilitované malby v „nultých letech“ 21. století s novým materialismem současnosti.

25. 5. – 19. 7. 2020 Petr Kvíčala / GRAFFITI

Petr Kvíčala se pohybuje na umělecké scéně kontinuálně od osmdesátých let, vystavoval a vystavuje v předních uměleckých institucích a galeriích, vytvořil nepřehlédnutelné množství realizací   v architektuře, vede ateliér malby na brněnské FaVU, patří mu akademický titul profesor a své dosavadní „oeuvre“ shrnul (zatím)    v dvojici tlustých katalogů.

Letos se dožil šedesátky, čímž se dostal na začátek životní etapy s epitetem „žijící klasik“. K jeho jubileu se rozhodla galerie MAGNA realizovat jeho výstavu pod názvem Graffiti, byť Petr Kvíčala rozhodně není znám jako sprejer, chcete-li graffiťák, jak sugeruje titul výstavy. Speciálně pro prostory naší galerie připravil kolekci nových prací v konfrontaci s díly z osmdesátých let, které mají silnou „pojící“ linku.

20. 7. – 13. 9. 2020 Tomáš Jetela / JANUS

Tomáš Jetela (absolvoval AVU – 2005 – 2011 ateliér malířství u prof. Michaela Rittsteina a ateliér grafiky u Jiřího Lindovského) je výrazným a originálním představitelem nastupující generace českého figurálního malířství.

V roce 2008 byl na studijním pobytu na Universidad Complutense  de Madrid ve Španělsku a ve stejném roce také získal ocenění      Arte emocion. Další významné ocenění získal v roce 2013, kdy         se stal vítězem Ceny kritiky za mladou malbu. Přes své mládí se jeho tvorba těší velkému zájmu a jeho dílo je již nyní zařazeno           v mnoha významných sbírkách.

 

14. 9. – 8. 11. 2020 Michal Škapa / STRUKTURY

Michal Škapa je jedním z nejvýraznějších autorů spojených s českou graffiti scénou, jehož kvality potvrzuje i skutečnost, že se postupně dokázal prosadit i v běžném galerijním provozu.

Účastnil se zásadních oborových prezentací, prezentoval Českou republiku na EXPO 2010 v Šanghaji a realizoval množství výstav v prestižních galeriích. Jeho realizace jsou umístěny po celé republice, jedna z nich na 350 m dlouhé protihlukové zdi bezprostředně sousedí s přistávací dráhou letiště Václava Havla a vítá všechny návštěvníky České republiky už z dálky.

 V Ostravě svá díla představil autor vůbec poprvé a k vidění byl menší „průřez“ jeho cykly včetně ukázky posledních prací, které již získaly množství pozitivních ohlasů mezi odbornou veřejností i v médiích po jejich prezentaci na výstavě POLIS v Praze.

ADRESA

Galerie MAGNA, z. s.
Bieblova 3
702 00 Ostrava

OTEVÍRACÍ HODINY

Úterý – Čtvrtek:    10:00 – 12:00
                                14:00 – 17:00
Pátek:                     10:00 – 12:00

… nebo po telefonické dohodě 
na tel. 774 276 848

CHCI ZASÍLAT
POZVÁNKY NA VERNISÁŽE