PRÁVĚ VYSTAVUJEME – od 29.11.2021

        Lubomír PŘIBYL /     
O prostoru

LUBOMÍR PŘIBYL / O prostoru

Termín vernisáže: 29. 11. 2021 v 18.00
Výstava potrvá do 9. 1. 2021

Výstava probíhá v galerii MAGNA v Ostravě.

Lubomír Přibyl je na české výtvarné scéně solitérem, který nemá přímé předchůdce a svou důsledně monochromní tvorbou je blízký pouze některým členům skupiny Zero. Jak psal svého času již J. Valoch, výlučnost Lubomíra Přibyla spočívá i ve způsobu, jakým se důsledně
věnuje řešení autonomního výtvarného problému za použití nekonečných variant zvolených prostředků. Jeho dílo je vzácně vnitřně koherentní a ve srovnání
s domácím i zahraničním uměním nezaměnitelné. Bývá řazen k širšímu proudu “nové citlivosti”, který užívá jazyka geometrie, ale modifikuje ho a naplňuje novými významy.

Objevování nových estetických fenoménů a kvalit, které charakterizuje celou škálu geometrického umění v 60. letech, je u Lubomíra Přibyla spojeno s určitými
konceptuálními rysy a navozováním nových pojmových vztahů.

PAVEL BESTA / Jednotlivé příběhy

Termín vernisáže: 18. 10. 2021 v 18.00
Výstava trvala do 28. 11. 2021

Výstava probíhala v galerii MAGNA v Ostravě.

Připravili jsme pro Vás přehlídku tvorby Pavla BESTY, renomovaného malíře, který byl např. v roce 2001 oceněn za své dílo na Mezinárodním bienále současného umění v italské Florencii. Podstatnou část svého dětství a dospívání Pavel Besta prožil právě v Ostravě, kde se nyní tedy vrací představit své nejen poslední práce.

VÁCLAV MALINA / NÁVRATY k IMPRESI

Termín vernisáže: 6. 9. 2021 v 18.00
Výstava trvala do 17. 10. 2021

Výstava probíhala v galerii MAGNA v Ostravě.

Václav Malina se hned na začátku 80. let zařadil mezi nejdůležitější osobnosti českého umění, rozvíjející tehdy aktuální téma konceptuální reflexe přírody, aniž by však opustil malovaný obraz. Ve svých obrazech navazuje na tradici moderního kolorismu. Východiskem jeho tvorby je tedy krajinomalba, přičemž krajinu a přírodu vnímá jako součást univerzálního řádu. Ačkoliv mnohá jeho díla působí ryze nezobrazujícím dojmem, mají většinou základ v konkrétním prožitku krajiny a přírody, anebo v inspiraci zprostředkované literaturou (poezií) či hudbou. Lze v nich nalézat i rozměr duchovní a skrytou symboliku. 

Napětí mezi emocionálním, smyslovým prožitkem a racionalitou přístupu je přítomno ve všech jeho dílech. Václav Malina usiluje ve své tvorbě o propojení zažité a pochopené malířské tradice s novým konceptuálním přístupem. Tímto Malinovým výtvarným názorem, který se pohybuje na rozhraní klasické malířské citlivosti a konceptuálních strategií, se zabývali renomovaní historikové a teoretikové umění (V. Lahoda, J. Valoch, Z. Sedláček).

V posledních obrazech se znovu navrací ke krajinářským východiskům své tvorby jako možnému impulsu k dalšímu vývoji. Tuto sérii posledních Malinových prací tedy mohou nyní zhlédnout návštěvníci galerie MAGNA.

MICHAL GABRIEL / JEZDEC

Termín vernisáže: bude stanovena v průběhu července
Výstava potrvá od 28. 6. 2021 – 31. 12. 2021

Výstava probíhá v přírodní rezervaci divokých koní, zubrů a praturů v Milovicích ve středních Čechách.

V rezervaci v Milovicích bylo před začátkem prázdnin instalováno jezdecké sousoší Michala Gabriela. Ještě ráno si Jezdec “pózoval” v Karlových Varech před Grandhotelem Pupp, aby již za cca 3 hodiny hledal své další umístění v rezervaci divokých koní.

Kurátorským záměrem je vyvolat intenzivní debatu o postavení a roli výstavních galerií v naší společnosti, které byly během koronakrize nesmyslně zavírány před návštěvníky. Autor samotný pak instalací jeho moderního sousoší do tohoto „pravěkého“ prostoru chce rozpoutat také diskusi a přemýšlení o vlivu rozvoje civilizace na svět zvířat a přírodu jako takovou, ale i ztracené „archaické pouto“ člověka a koně.

 ANOTACE k výstavě:

 „Nevěděli jsme ještě ani na jaře, zda má smysl plánovat výstavy pro lidi, kteří po velkou část roku nemohli výstavy navštěvovat, proto jsme radši připravili výstavu pro zvířata v přírodní rezervaci. Při přemýšlení o autorovi jsem měl od začátku naprosto jasno – Michal Gabriel se intenzivně zajímá o interakci živých zvířat s jeho sochami umístěnými v plenéru, ale také o jejich záchranu (od roku 1980 se výrazně angažoval při pomoci v záchraně chovu huculských koní na Janově hoře v Krkonoších).

I když sousoší bude stát uvnitř uzavřené obory, bude je možno pozorovat zdálky dalekohledy zpoza plotu nebo z již vybudovaných pozorovatelen. Instalace tak poskytne „ potěšení“ oběma stranám: divokým koním či praturům, ale také návštěvníkům rezervace, zvířata však budou mít symbolickou „komunikační přednost“.“

Autor anotace: Jiří Dobeš, galerie MAGNA

JAN PIŠTĚK / Z JINÉHO SVĚTA

Termín vernisáže: 20. 5. mezi 15.00 – 19.00
Výstava trvala od 3. 5. 2020 do 11. 7. 2021

Výstava probíhala v Galerii MAGNA v Ostravě.

Jan Pištěk je výrazným představitelem generace umělců, kteří se objevili na výtvarné scéně koncem 80. let a jejich význam a přínos českému umění přetrval do dnešních dní.

Na výstavě mohou diváci zhlédnout nejen autorovu volnou tvorbu z posledních let, jejíž reprezentativní průřez je aktuálně k vidění také v právě probíhající rozsáhlé samostatné výstavě autora v Čáslavi, ale také úplně poslední díla, která zatím nebyla nikde prezentována.

Svou tvorbou se od prvopočátku pokouší zachytit rozpor, ale zároveň i styčné body mezi reálným zobrazením světa a abstrakcí, jež má v dějinách české malby mnoho významných představitelů, kteří se snažili podělit s divákem o své vidění světa. Ať již představitelé abstraktního expresionismu, nebo lyrické abstrakce, všichni vnímali abstrakci jako základnu pro svůj originální výraz. Nejinak je tomu v současné tvorbě Jan Pištěka, jehož aktuální odklon od figurativní polohy mu umožňuje nevázat se na konkrétní budoucí formu obrazu, který vzniká tak trochu mimo jeho kontrolu, rozum i vědomí. Absence figurativní znakovosti, systému i pravidel mu přináší možnost plně soustředit svou energii a citlivost na cestu k odhalování tušeného řádu věcí.

Původní autorovo přání „prostě si pořádně čistě zamalovat“ tak přechází v meditativní ceremonii, při níž se autor nechává volně inspirovat prvotním výjevem uloženým kdesi hluboko v jeho podvědomí. Výjevem, o němž je skálopevně přesvědčen, že jej někde zažil, viděl nebo jen cítil. Postupně spřádá síť amorfních tvarů, světla, pocitů a energií ve své pavučině snů a převádí tak na plátno onu známou či tušenou zkušenost s touhou dozvědět se něco nejen o ní, ale možná i o sobě samém.

Zda se jedná o jakousi antropologickou pouť při níž se autor vydává z nulové výchozí pozice do vlastní duše, kosmologickou inspiraci nebo o spirituální prožitek při cítění řádu věcí vesmírných a jejich cest od prapočátků, se možná hned tak nedozvíme. Důležité ale je, že díky této inspiraci vznikají nová díla autora, která jsou výjimečná a nadčasová a jako taková mají velkou šanci zapsat se do dějin nejen české malby, tak jako například obrazy Františka Kupky, která přišla na svět po „Klávesech piana“, kterými nadobro opustil svou původní tvorbu.

Autor anotace: Jiří Dobeš, galerie MAGNA

JIŘÍ DAVID / KRTCI SEROU NA ROZPTYLOVÉ LOUČKY

Termín vernisáže: 19. 5. mezi 15.00 – 19.00
Výstava potrvá od 19. 5. 2020 do 20. 8. 2021

Výstava probíhá v Topičově salonu v Praze.

Davidovy kódy:

Stěží bychom u nás hledali umělce, který je současně tak osobní i politický, jako je Jiří David. Jeho umělecký a občanský projev se od sebe nedá oddělit a vše je u něho zároveň výbušné a nepředvídatelné i hluboce prožívané a založené na osobním přesvědčení o správnosti i nutnosti konkrétního činu nebo díla.

Tvorba Jiřího Davida je v českém prostředí ojedinělá, protože artefakt v ní není cílem, ale formou komunikace, ve které jsou zakódované zprávy o politice a dějinách nebo lidské tělesnosti a sexualitě, ale především o samotném umění a osobě umělce. Přitom se Davidovy obrazy, sochy, objekty nebo instalace nedají chytit do povrchních kategorií angažovaného nebo politického či humanistického a vůbec jakéhokoli jiného umění s přívlastkem. Unikají teoretickým škatulkám, zavedeným žánrům i interpretačním schématům a jejich hlavní metodou je transgrese každé zdánlivé jistoty v tomto stále nejistějším světě.

Davidova díla vracejí úder politické i každé jiné banalitě plovoucí v našem digitálně globalizovaném prostoru a virtuální realitě. Spočívají v umělecké sebereferenci, která je současně sebezpytem. Také proto se některá témata, kompozice a postupy neustále vracejí, jako například dějiny obecné, národní i ryze osobní a rodinné. V každém zobrazení politického symbolu se přitom současně objevují nepolitické významy i sama prázdnota politiky. A právě z této prázdnoty se paradoxně rodí svobodné umělecké gesto, které je vždy ústředním bodem umění Jiřího Davida.

Jiří Přibáň (text vychází z úvodu ke knize Jiřího Davida: Vizuály, vydané v roce 2021 vlastním nákladem autora)

SALON MAGNA 2021 I

Termín vernisáže: s ohledem na vládní omezení byla výstava zahájena bez vernisáže
Výstava trvala od 11. 1. 2021 do 28. 2. 2021

Výstava probíhá virtuálně

S ohledem na vládní opatření a omezení vstupu do galerií jsme se rozhodli zrealizovat virtuální výstavu Salon Magna 2021 I. Na výstavě jsou k vidění díla autorů, kteří u nás v posledních letech vystavovali. Výstava je svým způsobem také jakýmsi symbolickým ukončením “výročního období” 2000 – 2020. V případě zájmu o výstavu nás kontaktujte, zašleme Vám fotodokumentaci výstavy a  v případě zpracování virtuální prohlídky této výstavy také odkaz na ni.  

 

PETR KVÍČALA / KVÍČALA FOR IKEA

Termín vernisáže: s ohledem na vládní opatření byla výstava zahájena bez vernisáže

Výstava byla prodloužena a trvala
od 11. 1. 2021 do 16. 4. 2021

Výstava probíhala v Topičově salonu v Praze.

Odkaz na virtuální prohlídku ZDE:

https://my.matterport.com/show/?m=vLHYUj36prP

Začalo to ubrouskem. Ubrouskem s vlnovkami, který byl součástí prostírání při pozdní večeři u Petra Kvíčaly. „To není Kvíčala, ale IKEA“, odpoví se smíchem umělcova žena dřív, než se stačím zeptat. Rešerše na internetu ukázala, že vlnovky na ubrousku jsou dílem britské designérky, jejíž některé další práce vykazují vizuální afinitu s Kvíčalovými obrazy. Shodneme se minimálně na tom, že globální řetězce zaměstnávají rozhodně víc a lepších právníků, než si může dovolit profesor umělecké školy z Brna. U vaječného koňaku nás ale napadlo řešení situace: stačí přece ten ubrousek signovat! Tímto triviálním trikem obrátit věc ve svůj prospěch, neboť apropriace působí jako kyselina na vážnost a váženost umělecké originality, protože ji s přesně dávkovanou ironií staví na hlavu. U stolu rychle klíčí rozhodnutí, že nezůstane jenom u podepsaného ubrousku, ale vznikne nová série obrazů nazvaná KVÍČALA FOR IKEA a bude se tak jmenovat i celá výstava. Marketing korporací již dlouho pracuje se zapojením umělců do svých kampaní, za všechny stačí připomenout notoricky známý příklad lahví vodky. V současnosti je však stále populárnější zapojení umělců a designerů formou „collabu“, tedy spolupráce, ze které vzniká limitovaná série produktů. V případě výstavy KVÍČALA FOR IKEA je tedy nejpřesnější hovořit o formátu „guerilla collabu“.

Ondřej Chrobák, zkráceno

SALON MAGNA 2021 II

Termín vernisáže: s ohledem na vládní omezení byla výstava zahájena bez vernisáže
Výstava trvala od 1. 3. 2021 do 11. 4. 2021

Výstava probíhá virtuálně

S ohledem na vládní opatření a omezení vstupu do galerií jsme se rozhodli zrealizovat virtuální výstavu Salon Magna 2021 II. Na výstavě jsou k vidění díla autorů, kteří u nás v posledních letech vystavovali. Výstava je svým způsobem také jakýmsi symbolickým ukončením “výročního období” 2000 – 2020. V případě zájmu o výstavu nás kontaktujte, zašleme Vám fotodokumentaci výstavy a  v případě zpracování virtuální prohlídky této výstavy také odkaz na ni.  

 

 

SALON MAGNA 2021 III

Termín vernisáže: s ohledem na vládní omezení byla výstava zahájena bez vernisáže
Výstava potrvá od 12. 4. 2021 do zahájení další individuální výstavy

Výstava probíhá virtuálně

S ohledem na vládní opatření a omezení vstupu do galerií jsme se rozhodli zrealizovat virtuální výstavu Salon Magna 2021 III. Na výstavě jsou k vidění díla autorů, kteří u nás v posledních letech vystavovali. Výstava je svým způsobem také jakýmsi symbolickým ukončením “výročního období” 2000 – 2020. V případě zájmu o výstavu nás kontaktujte, zašleme Vám fotodokumentaci výstavy a  v případě zpracování virtuální prohlídky této výstavy také odkaz na ni.  

 

 

VYSTAVOVALI  jsme od 5.10.2000 do 8.1.2021

           MICHAL GABRIEL            SOCHA JE VŠÍM

MICHAL GABRIEL / SOCHA JE VŠÍM

Termín vernisáže: 5.10. v 17.00
Výstava trvala od 5. 10. 2020 do 8. 1. 2021

Výstava probíhala v Topičově salonu v Praze.

Odkaz na virtuální prohlídku zde:

https://my.matterport.com/show/?m=kAFzTEuK9wp

Michal Gabriel už více než tři desetiletí naplňuje výtvarný svět svým sochařským dílem. Výstava „Socha je vším“ však není retrospektivou, ale hravou bilancí dosavadní tvorby při příležitosti letošních šedesátých narozenin. Prolínají se v ní nejstarší ikonická díla s méně známými sochami a objekty a vstupují do kontextu s nejsoučasnější tvůrčí polohou. V Gabrielově pojetí je socha vším, nikde nezačíná ani nekončí, prostupuje časem v dílech započatých před řadou let a dokončovaných v okamžiku, kdy znovu vyvstává jejich aktuálnost. Časová neohraničenost přináší také prolnutí tvůrčích postupů od těch nejtradičnějších, bytostně sochařských, až po experimenty s materiálem, barvou, strukturou a digitálními nástroji. Důležitou složkou v rovině tématu je v rámci autorova zaměření všudypřítomná figurální tvorba, která na této výstavě kulminuje v souboru portrétů kolegů ze skupiny Tvrdohlaví. Toto uskupení na začátku devadesátých let zásadním způsobem formovalo české výtvarné prostředí i přes krátké společné působení. S odstupem let, kdy se její bývalí členové prosadili spíše jako solitéři, se tedy téměř kompletní skupina na Gabrielově výstavě symbolicky ocitá opět u jednoho stolu. Sleduje ji pohled Václava Havla a obklopuje svět soch plný květin, bytostí zvířat a věcí, jež jsou skutečností, symbolem, zprávou, touhou i jejím naplněním.

Lucie Pangrácová, zkráceno (celý text níže)

SALON MAGNA 2020 I

Termín vernisáže: s ohledem na vládní omezení byla výstava 
                                 zahájena bez vernisáže
Výstava potrvá od 9. 11. 2020 do 6. 12. 2020

Výstava probíhá virtuálně

S ohledem na vládní opatření a omezení vstupu do galerií jsme se rozhodli zrealizovat virtuální výstavu Salon Magna 2020 I.                Na výstavě jsou k vidění díla autorů, kteří u nás v posledních letech vystavovali. Výstava je svým způsobem také jakýmsi symbolickým ukončením “výročního období” 2000 – 2020. V případě zájmu            o výstavu nás kontaktujte, zašleme Vám fotodokumentaci výstavy a  v případě zpracování virtuální prohlídky této výstavy také odkaz     na ni.

SALON MAGNA 2020 II

Termín vernisáže: s ohledem na vládní omezení byla výstava zahájena bez vernisáže
Výstava potrvá od 14. 12. 2020 do 10. 1. 2021

Výstava probíhá virtuálně

S ohledem na vládní opatření a omezení vstupu do galerií jsme se rozhodli zrealizovat virtuální výstavu Salon Magna 2020 II. Na výstavě jsou k vidění díla autorů, kteří u nás v posledních letech vystavovali. Výstava je svým způsobem také jakýmsi symbolickým ukončením “výročního období” 2000 – 2020. V případě zájmu o výstavu nás kontaktujte, zašleme Vám fotodokumentaci výstavy a  v případě zpracování virtuální prohlídky této výstavy také odkaz na ni.  

 

 

Výstavní program v roce 2021 realizujeme za podpory Moravskoslezského kraje, města Ostrava, městského obvodu moravská ostrava a přívoz, státního fondu kultury a středočeského kraje

Výstavy v roce 2019 a 2020

14. 1. – 10. 3. 2019 Otto Placht / GUERREROS

V galerii MAGNA se již podruhé představil významný český umělec, “malíř džungle” Otto Placht. Po naší výstavě jeho práci zhlédnou
také návštěvníci velkých výstav v Limě a v Havaně. Jeho “anatomičtí” bojovníci z džungle jsou jiným nahlédnutím do autorovy tvorby.

11. 3. – 21. 4. 2019 Jiří Surůvka / “Mým sběratelům”

Nejen v Ostravě známý výtvarník, performer a pedagog Jiří Surůvka poděkoval sběratelům. A to formou výstavy, kterou přivezl
do Bruselu a pak do ostravské galerie Magna.
Událost zdokumentovala Česká televize (link na reportáž naleznete na stránce Home v sekci Magna v médiích).

23. 4. – 2. 6. 2019 Petr Písařík / … byl jsem tady PISI

Autora, který na konci loňského roku realizoval velkolepou výstavu
v Galerii Rudolfinum v Praze asi není třeba představovat. Návštěvníci měli příležitost zhlédnout zajímavý autorsky pojatý „konvolut“ věcí připravených speciálně pro výstavu v galerii Magna. Instalaci výstavy navštívila Česká televize (link na reportáž naleznete na stránce Home v sekci Magna v médiích).

3. 6. – 14. 7. 2019 PASTA ONER / “PLAN B”

Průkopník českého graffiti a street artu, dnes malíř a tvůrce objektů, oslavil 40. narozeniny několika výstavami v prestižních galeriích. Ta první proběhla v ostravské galerii MAGNA, kde představil plátna inspirovaná jeho streetartovou tvorbou, následovaly výstavy
v Alšově jihočeské galerii, účast na Letním výtvarném salonu v Praze
v galerii KODL, své dílo představil také v prestižní londýnské aukční síni Sotheby´s a svůj program ukončil v bratislavské Danubianě.

16 .9. – 20. 10. 2019 Vladimír Véla / MAGNA

Výstava obrazů výrazného a oceňovaného představitele
české abstraktní figurální malby Vladimíra Vély.

21. 10. – 1. 12. 2019 Jiří David / Stíny -Giacomettiho

Výstava výrazné osobnosti české výtvarné scény
Jiřího Davida.

Jiří David je současný český malíř, fotograf a umělec.

Je spoluzakladatelem umělecké skupiny Tvrdohlaví,
která vznikla v roce 1987.

Událost natočila Česká televize (link na reportáž naleznete na stránce Home v sekci Magna v médiích).

 

9. 12. – 12. 1. 2020 Miloslav Moucha / Duch lesa

Výstava výrazného představitele české i francouzské výtvarné scény Miloslava Mouchy – Duch lesa.

MILOSLAV MOUCHA (* 1942) je český umělec, který se paradoxně proslavil především v zahraničí. Je autodidakt hrdě se hlásící k této skutečnosti.

V roce 1968 emigroval do Francie a o šest let později v roce 1974 byl jmenován profesorem na École des Beaux Arts Besancon. Od roku 1990 žije a tvoří střídavě ve Francii a České republice. Na počátku jeho tvorby jsou preislerovské krajiny, poté jej zaujal koncept, který nahlédl po čase překonaným a dostal se „zpět“ ke klasické malbě. Těžištěm nejnovější tvorby jsou velkoformátové senzuální krajiny pohybující se mezi abstrakcí a skutečností, respektive vnitřní skutečností Šímovské tradice, s Mouchovským odvážným, citlivým a promyšleným užitím barvy.

20. 1. – 15. 3. 2020 Ivan Bukovský / Svědkové a proroci

IVAN BUKOVSKÝ (* 1949) je jedním z nejvýraznějších představitelů české “Nové figurace”, který získal mnohá (i mezinárodní) ocenění
a je zastoupen ve významných českých i zahraničních veřejných i soukromých sbírkách.

Naše výstava navazovala na jeho výstavu na Bratislavském hradě, která proběhla na přelomu roku a byla realizována v návaznosti na jím získané prestižní slovenské kulturní ocenění IKS (Identifikačný kód Slovenska). Na této výstavě byla jeho tvorba zastoupena částečně také cyklem “Svědkové a proroci”, kterou jsme v její plné šíři (jíž bratislavští návštěvníci nemohli zhlédnout) představili v naší galerii.

 

17. 3. – 24. 5. 2020 Evžen Šimera /
Vše co vidíme je již minulost, stále jsme trochu pozadu

Na této výstavě byl po delší době v Ostravě k vidění průřez autorovými experimentálními přístupy v malbě. Diváci tak mohli vidět v Ostravě poprvé vystavené práce z Šimerovy disertační série Duch látky, kdy se věnoval zachycování instantně proměněného skupenství barvy jejíž výsledkem byly pigmentové práce na papíře a série fotografií. Kromě již klasických geometrických variací na téma stékající barvy, kdy se autor pomocí své metody snaží o kontrolované stékání naředěné barvy po plátně, bylo představeno několik obrazů z nejnovější série, která je pevně postavena na tématu udržitelnosti, ekologie a poprvé tak autor svým obrazům dává do jisté míry aktivistické názvy. Celkově se tak výstava snažila divákům představit metody práce, které pozoruhodně propojují konceptuální přístup rehabilitované malby v “nultých letech” 21. století s novým materialismem současnosti.

25. 5. – 19. 7. 2020 Petr Kvíčala / GRAFFITI

Petr Kvíčala se pohybuje na umělecké scéně kontinuálně od osmdesátých let, vystavoval a vystavuje v předních uměleckých institucích a galeriích, vytvořil nepřehlédnutelné množství realizací   v architektuře, vede ateliér malby na brněnské FaVU, patří mu akademický titul profesor a své dosavadní „oeuvre“ shrnul (zatím)    v dvojici tlustých katalogů.

Letos se dožil šedesátky, čímž se dostal na začátek životní etapy s epitetem „žijící klasik“. K jeho jubileu se rozhodla galerie MAGNA realizovat jeho výstavu pod názvem Graffiti, byť Petr Kvíčala rozhodně není znám jako sprejer, chcete-li graffiťák, jak sugeruje titul výstavy. Speciálně pro prostory naší galerie připravil kolekci nových prací v konfrontaci s díly z osmdesátých let, které mají silnou “pojící” linku.

20. 7. – 13. 9. 2020 Tomáš Jetela / JANUS

Tomáš Jetela (absolvoval AVU – 2005 – 2011 ateliér malířství u prof. Michaela Rittsteina a ateliér grafiky u Jiřího Lindovského) je výrazným a originálním představitelem nastupující generace českého figurálního malířství.

V roce 2008 byl na studijním pobytu na Universidad Complutense  de Madrid ve Španělsku a ve stejném roce také získal ocenění      Arte emocion. Další významné ocenění získal v roce 2013, kdy         se stal vítězem Ceny kritiky za mladou malbu. Přes své mládí se jeho tvorba těší velkému zájmu a jeho dílo je již nyní zařazeno           v mnoha významných sbírkách.

 

14. 9. – 8. 11. 2020 Michal Škapa / STRUKTURY

Michal Škapa je jedním z nejvýraznějších autorů spojených s českou graffiti scénou, jehož kvality potvrzuje i skutečnost, že se postupně dokázal prosadit i v běžném galerijním provozu.

Účastnil se zásadních oborových prezentací, prezentoval Českou republiku na EXPO 2010 v Šanghaji a realizoval množství výstav v prestižních galeriích. Jeho realizace jsou umístěny po celé republice, jedna z nich na 350 m dlouhé protihlukové zdi bezprostředně sousedí s přistávací dráhou letiště Václava Havla a vítá všechny návštěvníky České republiky už z dálky.

 V Ostravě svá díla představil autor vůbec poprvé a k vidění byl menší “průřez” jeho cykly včetně ukázky posledních prací, které již získaly množství pozitivních ohlasů mezi odbornou veřejností i v médiích po jejich prezentaci na výstavě POLIS v Praze.

ADRESA

Galerie MAGNA, z. s.
Bieblova 3
702 00 Ostrava

OTEVÍRACÍ HODINY

Úterý – Čtvrtek:    10:00 – 12:00
                                14:00 – 17:00
Pátek:                     10:00 – 12:00

… nebo po telefonické dohodě 
na tel. 774 276 848

CHCI ZASÍLAT
POZVÁNKY NA VERNISÁŽE