JIŽ VÍCE NEŽ 20 LET PREZENTUJEME

Velká jména

7-8 VÝSTAV ROČNĚ

Vedle již známých a respektovaných osobností           
dáváme prostor také kvalitním a slibným autorů             
mladších generací.

ZASTUPUJEME UMĚLCE

Vybíráme pro Vás to nejlepší ze současného umění. 
Vedle „známých jmen“ objevujeme také méně známé kvalitní autory.

BUDUJEME SBÍRKY UMĚNÍ

Spolupracujeme s nejvýznamnějšími soukromými
i veřejnými galeriemi, aukčními domy, kurátory 
a znalci umění.

Galerie Magna

Je neziskovou nekomerční výstavní galerií, která realizuje výstavy umění pro širokou ostravskou i další veřejnost se vstupným zdarma. Vznikla jako občanské sdružení, které zahájilo svou činnost v roce 2000. V současnosti funguje jako zapsaný spolek.
V průběhu kalendářního roku realizuje sedm až osm výstav.
Prezentuje především významné a výrazné osobnosti české a slovenské výtvarné scény, které v Ostravě a jejím okolí nikdy nebo již delší dobu svou tvorbu nevystavovaly. Ke každé výstavě vydává katalogový list.
Výstavní plocha galerie je 70 m2.
Výstavní program galerie je realizován za finanční podpory členů spolku a příznivců galerie a částečně také statutárního města Ostravy a Městského obvodu Moravská Ostrava Přívoz.

V roce 2002 zahájila galerie ediční činnost. Vydává ročně dva – tři grafické listy na formátu A3, resp. A4 a vydala dvě lité bronzové plakety 15 x 15 cm.
Od roku 2001 galerie průběžně spolupracovala s Institutem pro umělecká studia Ostravské univerzity v Ostravě, Instytutem sztuki, Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Institutem tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a s galeriemi v příhraničních oblastech ČR a Polska na projektech příhraniční spolupráce spolufinancovaných Evropskou Unií a Nadací OKD (workshopy, kolektivní výstavy, návštěvy ateliérů, muzeí, galerií, přehlídka galerií apod.).

SPOLUPRÁCE

MAGNA potřebuje pro svou činnost nejen donátory a podporovatele,
ale i přátele, kteří mají prostě umění rádi.

Jsme tu pro širokou veřejnost a společnou spoluprací se můžeme
vzájemně podpořit.

O spolupráci, která se může hodit i Vám si přečtěte krátce níže
(více potom na stránce Spolupráce).

ZAPŮJČENÍ UMĚLECKÝCH DĚL

Chcete zapůsobit na své obchodní partnery nebo známé?
Doporučíme Vám vhodné umělecké dílo a zajistíme jeho zapůjčení na kratší či delší dobu dle dohody. 
Na velmi zajímavých podmínkách se určitě dohodneme !
Pokud si na něj zvyknete a budete si jej chtít ponechat, připravíme Vám pro jeho nákup velmi atraktivní podmínky.

MÉDIA a PROPAGACE

Nabízíte k využití Vaše propagační plochy?
Potřebujete zajímavé podklady z oblasti umění pro Váš časopis, blog, www stránky?
Máte jiný originální nápad, jak galerii a současné umění propagovat? 
Obraťte se na nás. Rádi s Vámi vše probereme!

BUDOVÁNÍ SBÍREK

Sběratelům nejen pro „potěchu oka“, ale také jako výhodnou investici odolávající inflaci.
Firmám nejen pro jejich reprezentační prostory.
Profesionálním investorům i investičním fondům.

 

VÝSTAVY

PROSTORY NAŠÍ GALERIE

VSTUPNÍ HALA I.

Na vstupní halu navazuje depozit grafických prací z naší ediční činnosti.

VSTUPNÍ HALA II.

Na ni navazuje větší výstavní prostor. Vzájemně propojeno rozměrným průchodem.

VÝSTAVNÍ PROSTOR I.

Kromě ploch na stěnách jsou k dispozici dlouhé vestavěné sokly pro prezentaci objektů.

VÝSTAVNÍ PROSTOR II.

Po celé délce je prosvětlen denním světlem s možností plného nebo tlumeného osvětlení.

ADRESA

Galerie MAGNA, z. s.
Bieblova 3
702 00 Ostrava

OTEVÍRACÍ HODINY

Úterý – Čtvrtek:    10:00 – 12:00
                                14:00 – 17:00
Pátek:                     10:00 – 12:00

… nebo po telefonické dohodě 
na tel. 774 276 848

CHCI ZASÍLAT
POZVÁNKY NA VERNISÁŽE